Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Emocionālā vardarbība pret mazberniem manu meitu.

  Jautājums:Meita precējusies, bet viņas vīrs nepelna, un neļauj arī meitai meklēt darbu. Viņa ar bērniem pārvācas dzīvot pie manis - tas ir savas mātes. Znots nerūpējās par bērniem alimentus nemaksā.Ierodas ciemos vēlu vakarā bez brīdinājuma.Ar bērniem nerunājas, aizskar ar vārdiem bērnu māti. Kad lūdzu, lai dodas prom, tad iesita man pa galvu. Divas nedēļas bija zilas acis. Biju policija un slimnīcā. Bāriņtiesa liek bērniem tikties ar tēvu. Meitai bail par bērniem. Tēvs neizrāda nekādu interesi par bērniem. Lasīju par pienākumiem pret bērniem. Tagad iznāk, ka tēvam pienākumu nav, tikai tiesības tikties ar bērniem. Vai nav nekādas iespējas cīnīties pret emocionālo vardarbību un tagad jau arī fizisko ģimene? Kam lai prasa palīdzību?

  Atbilde (30.11.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Atbild zvērināta advokāte Dana Rone: Uzdotais jautājums ir komplicēts, un tajā iespējama un nepieciešama vairāku līmeņu juridiskā palīdzība. Pirmkārt, nekādā gadījumā nav pieļaujama fiziskā vardarbība. Ja vēstules autore ir cietusi no fiziskas vardarbības, tad nekavējoties ir jāizsauc policija, lūdzot palīdzību pret varmāku. Gadījumā, ja policija jebkādu iemeslu dēļ neierodas uz izsaukumu, ir nekavējoties jāraksta policijai iesniegums par notikušo, hronoloģiski un precīzi aprakstot notikumu un iesaistītās personas. Iesniegumu policijā var iesniegt gan klātienē, gan nosūtot pa pastu. Tāpat pēc fiziskas vardarbības gadījuma ir nepieciešams uzreiz doties uz ārstniecības iestādi, lai precīzi fiksētu nodarītos miesas bojājumus un iespējamo psiholoģiski – emocionālo satricinājumu. To fiksēšana var būt noderīga tālākajā lietas gaitā. Otrkārt, ja vardarbība ir notikusi bērnu klātbūtnē, to var kvalificēt kā administratīvo pārkāpumu - emocionālu vardarbību pret bērnu –, jo bērni cieš no tā, ka tiek fiziski vai citādi pazemots viņiem mīļš un tuvs ģimenes loceklis. Attiecīgi arī par šo aspektu ir iespējams un nepieciešams nekavējoties rakstiski ziņot policijai. Treškārt, iespējams tiesā iesniegt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, lūdzot tiesu noteikt aizliegumu bērnu tēvam tuvoties bērniem vai bērnu mātei. Civilprocesa likumā ir noteikti vairāki pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi. Atbilstošāko līdzekli iespējams izvēlēties kopā ar personas advokātu, precīzi pārrunājot notikušos gadījumus un konstatējot, kas varētu būt labākā aizsardzība. Tāpat arī tiesā ir iespējams sniegt prasības pieteikumu par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības maiņu. Advokātam būtu jāiepazīstas ar iepriekšējo saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, lai varētu klientei ieteikt, kādu atšķirīgu kārtību būtu tiesā jālūdz noteikt. Savukārt attiecībā uz uzturlīdzekļiem šobrīd ir iespējams iesniegt pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu gan tiesā, gan arī Uzturlīdzekļu garantiju fondā. Šī fonda interneta portālā ir pieejama plaša un noderīga informācija par to, kā vienkāršotā procedūrā saņemt uzturlīdzekļus par labu bērniem: http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/ Un nobeigumā vēl jāpiebilst, ka Latvijas Republikā vīram nav nekādu tiesību sievai norādīt, vai viņai vajadzētu, vai nevajadzētu strādāt. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Tādējādi sievietes var pilnīgi brīvi lemt par to, vai strādāt un gūt ienākumus algotā darbā, vai arī to nedarīt. Laulības noslēgšanas fakts sievietes tiesības nekādā veidā nemazina.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE