Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • ...

  Jautājums:Labdien!
  Esmu saskārusies ar mazu problēmu. Dzīwoju ar bērnu kopā. Wairāk kā gadu neesmu kopā ar bērna tēwu. Uzturlīdzekļus maksā walsts. 
  Bet te pēkšņi atnāk kaut kadi papiri no tewa. Kads gudrs cilweks sarakstijis wiss it ka ta ka wajag  bet papiriem naw ne zimogs ne notara apstiprinajums neka. Tikai rakstits  wienosanas ka grib tad un tad satikt. Grib to un to utt. Es tadam tewam bernu uzticet newaru jo nedziwo patstawigi nekur. Nestrada nekur oficiali. Kad bijam attiecibas sita mani utt. Tagad kko pieprasa. Biju pat wienu bridi  atteikusies no uzturlidzekliem jo solija maksat bet nemaksaja. Bija anglija uz pusgadu tad ari newajadzeja ne bernu ne naudu sutit, aizskreja uz angliju pameta mus. Newareja pat sazwanit neko tad newajadzeja. Bet tagad man kaut ko pieprasis. Pat atlawu nesen atbraukt pie berna wasara. Lai pawada laiku bet ko winam bernu wajag?! Ka pienaca briwdienas ta wajadzeja winu kaut kur west tuseties bet bernu lai es atstajot pie omes. Ta tas berns bija wajadzigs. Ir tewi kuri tiesam ir un mil bernus bet wins naw bijis tads. Pat policija ir diwi iesniegumi par to ka bija pret mani rokas palaidis. Es tadam tewam neuzticu bernu bez sawas klatbutnes. Papirus otrdien paradisu sawam juristam. Bet ko man darit?!

  Atbilde (23.10.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Tā kā no jautājuma nav iespējams izsecināt atsūtīto dokumentu saturu, sniegtā atbilde būs vispārīga. Vispirms, lai iespējami labāk tiktu aizsargātas bērna intereses, ieteiktu vērsties pie kvalificēta jurista un kopīgi iepazīties ar atsūtīto dokumentu saturu. Otrkārt, jāuzsver, ka, ja bērna vecāki nespēj savstarpēji vienoties par saskarsmi ar bērnu un citiem ar bērnu uzturēšanu un audzināšanu saistītiem jautājumiem, tad vecāku strīdu jārisina vai nu bāriņtiesā, vai arī tiesā. Lai bērna tiesības un intereses tiktu vislabāk aizsargātas, risinot strīdu bāriņtiesā vai tiesā, noteikti būtu jānorāda uz tēva noslieci uz vardarbību un citiem apstākļiem, kuri ir būtiski bērna tiesību nodrošināšanai.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE