Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Uzturlīdzekļu piedziņa

  Jautājums:Labdien, kad biju 4 grūtniecības mēnesī, iepazinos ar vienu vīrieti, jo bērniņa tēvs lūdza lai taisu abortu un tikās arī vēl ar citu sievieti. Sākām dzīvot kopā un kad jau bija pienācis dzemdību laiks arī viņš tajās piedalījās, jo uzskatīja, ka bērniņš ir viņa, dzimšanas apliecībā kā tēvs tika ierakstīts satiktais vīrietis. (bio-tēvam pat neko nepajautāju, jo biju ļoti dusmīga uz viņu- varbūt tā bija mana kļūda). Pēc kāda laika paliku atkal stāvoklī un kad bija jau 5 grūtniecības mēnesis, mēs apprecējāmies, taču laulība ilga vien 6 mēnešus, jo ex-vīrs tikās ar citu sievieti un beigās izmeta mani un meitas uz ielas, aizbraucu dzīvot pie mammas. Ex- vīrs uzmeklēja bio-tēvu vecākajai meitai un lūdza, lai viņš uzņemas rūpes par savu bērnu, uz ko bio-tēvs atbildēja, ka rūpēsies, apciemos, taču savu uzvārdu nedos. Pēc kāda laika ex-vīrs sāka tiesas darbus sakarā ar to, ka gribēja man atņemt mūsu kopīgo meitu un gribēja, lai viņš vairs nebūtu ierakstīts vecākās meitas dzimšanas apliecībā, jo vinš uzskatīja, ka es to esot panākusi ar viltu. (es vēl tad biju precēta, mūs izšķīra Tiesa). Tiesā viņš zaudēja un līdz pat šai dienai ex-vīrs ir ierakstīts vecakās meitas dzimšanas apliecībā kā tēvs. Vecākajai meitai tad ir 5 gadi, alimentus protams, par viņu viņš nemaksā, jo uzskatot, ka par svešu bērnu viņam nav jāmaksā, par bio-meitu maksā regulāri. Tad nu man ir jautājums, vai ir kāda iespēja vecākās meitas dzimšanas apliecībā ierakstīt bio tēvu, kaut arī viņs pats to nevēlas? Ko darīt? paldies

  Atbilde (05.10.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Atbild Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks: Situācijas aprakstā jautājuma būtība pastāv nevis par “uzvārdu”, bet gan par paternitāti (juridisko jēdzienu), t.i., par personu, kas ir bērna tēvs. Paternitāte, kā juridiskais fakts, var gan atbilst faktam, ka bērna tēvs ir bioloģiskais tēvs, gan arī bērna tēvs var nebūt bērna bioloģiskais tēvs. Paternitātes esamība, neatkarīgi no tā vai persona ir vai nav bioloģiskais tēvs, rada tālākas būtiskas nākotnes juridiskas sekas – uzturēšanas un mantošanas tiesībās. Civillikuma 146.pants nosaka, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). Tomēr, ja atbilstoši šim noteikumam bērna izcelšanās no tēva nav konstatējama vai tiesa atzinusi, ka bērns nav cēlies no viņa mātes vīra, bērna izcelšanās no tēva pamatojas uz paternitātes brīvprātīgu atzīšanu vai tās noteikšanu tiesas ceļā. Tātad Jūsu vecākās meitas, kura piedzima laulībā, paternitāte tika noteikta uz paternitātes pieņēmuma pamata, jo pēc meitas piedzimšanas jautājums par īstā bērna tēvu netika risināts. Ņemot vērā, ka persona, kā Jūs to saucat, “ex-vīrs”, juridiski ir vecākās meitas tēvs, tad viņam saskaņā ar Civillikuma 179.pantu ir pienākums uzturēt arī vecāko meitu, neatkarīgi no uzskata, ka meita nav viņa bērns, t.i., Jūs varat piedzīt uzturlīdzekļus, iesniedzot prasību tiesā. Civillikuma 156.pants paredz, ka apstrīdēt paternitātes atzīšanu var persona, kas paternitāti atzinusi, vai bērna māte divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzināja par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti. Situācijas aprakstā ir arī ietverta norāde, ka “…tiesā viņš zaudēja un līdz pat šai dienai ex-vīrs ir ierakstīts vecākās meitas dzimšanas apliecībā kā tēvs”. Šāda norāde liek izdarīt secinājumu, ka “ex-vīrs” bija iesniedzis prasību par paternitātes apstrīdēšanu, taču prasība tika noraidīta (aprakstā nav norādes sprieduma pārsūdzēšanu vai tā spēkā esamību). Šajā atbildē tiek pieņemts, ka spriedums ir stājies spēkā un līdz ar to “ex-vīra” paternitāte tiesas ceļā vairāk nav apstrīdama. Vispārējs situācijas apraksts, iztrūkstot juridiski nozīmīgiem faktiem, neļauj izdarīt kādus konkrētus secinājumus.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE