Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Lūdzam risinājumu abām pusēm

  Jautājums:Laulība ir šķirta, IR IKDIENAS tiesības mammai. Bērns arī ikdienā dzīvo pie mammas. Oficiāli 2x men.  bērns tiekas ar tēvu. Kas notiek, ja es 13 gadīgu meitu izvedu no LV, un tikai tad paziņojumu tēvam neliedzot saziņu abiem.? Daudz lasu, par to, ka ir tiesības bernu sutit atpakal uz LV, lidz tiesa lemj- ka zinams tas var ilgt gadiem. Man jautajums- Cik reali dzive notiek-TA sutisana uz Lv, ja es bernam speju apmierinat visas vélmes jaunaja valstí? 
  Vai es aizbraucot prom, varu iesniegt papirus attiecigaja ES valsti, un uzsakt tiesas procesu par berna saskarsmi ar tevu? 
  Vai varu iesniegt papirus seit Lv un tad tiesaties ne LV?
  Vai gaidit kad berna tevs uzsaks prasibu?

  Atbilde (02.06.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Zvērināta advokāte Anita Rektiņa: Cik noprotams no sniegtā situācijas apraksta, šķirot laulību, tiesa vai paši bijušie laulātie ir vienojušies, ka pēc tās turpināsies abu vecāku kopīga aizgādība, bet bērna dzīvesvieta ir noteikta pie mātes, un ir arī noteikta bērna un tēva saskarsmes tiesības izmantošanas kārtība.   Bērna tēvam ir aizgādības tiesības, t.i., viņam ir tiesības un pienākums kopīgi ar Jums pieņemt lēmumus visos jautājumos, kas būtiski ietekmē bērna attīstību, t.sk. arī jautājumā par pārcelšanos uz dzīvi ārvalstīs. Bērna tēvs meitas aizbraukšanas gadījumā nevarēs izmantot savas saskarsmes tiesības ar meitu un, iespējams, arī aizgādības tiesības. Ja Jūs vēlaties ar meitu izbraukt no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Jums ir jāsaņem meitas tēva rakstiska notariāla piekrišana dzīvesvietas maiņai, vienojoties par citu meitas tikšanās ar tēvu kārtību, pretējā gadījumā Jūsu rīcība var tikt uzskatīta par bērna tēva aizgādības un saskarsmes ar meitu tiesību ierobežošanu vai liegšanu. Bērna tēvam būs tiesības pamatojoties uz 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem pieprasīt Jūsu meitas atgriešanu Latvijā.  Tiesības pieprasīt meitas atgriešanu Latvijā bērna tēvs varēs izmantot gada laikā kopš meitas nelikumīgas aizvešanas datuma.   Ja meitas tēvs atsakās dot atļauju meitas dzīvesvietas maiņai uz ārvalstīm, Jums strīds ir jārisina tiesā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 244.10p. 1.d. Jūs varat lūgt tiesu pieņemt pagaidu lēmumu, ar kuru tiesa nosaka bērna dzīvesvietu, aprūpes kārtību un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību līdz galīgā tiesas sprieduma pieņemšanai. Pagaidu lēmumu tiesa pieņem viena mēneša laikā kopš lūguma iesniegšanas.   Ārvalstī, uz kuru izbrauksiet, Jūs varēsiet vērsties tiesā tikai tad, kad meita iegūs pastāvīgo dzīvesvietu šajā valstī. Ja Jūs meitu nelikumīgi (bez tēva piekrišanas) aizvedīsiet uz citu valsti, jaunās uzturēšanās vietas valsts iegūs jurisdikciju tikai gadu pēc bērna nodzīvošanas šajā valstī un viena gada laikā pēc tam, kad meitas tēvs būs uzzinājis par meitas aizvešanu un nebūs iesniedzis prasību par meitas atpakaļatgriešanu. Hāgas konvencija tiek piemērota visās ES dalībvalstīs līdzīgi, un apstāklis, ka Jūs varat meitai nodrošināt visu nepieciešamo, noteikti nebūs par iemeslu bērna tēva pieteikuma par meitas atgriešanu Latvijā noraidīšanai.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE