Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Skaļa mūzika (11)

  Jautājums:Labdien man jautājums par skaļo mūziku... cik skaļi drīkst? un vispār drīkst? Meitai 3,6 gadi ieslēdzu skaļu mūziku dzīvoklī kkur 13.00 pa dienu jo viņai ļoti patīk klausīties un dejot. nepagāja ne 5 min ka kaimiņi zvanijās pie durvīm un raustija durvis. protams duvis neataisiju jo palika neerti... (kaimiņi pat elektrību atslrēdza uz kādu laiku) Vispār tā bija pirmā reize ka tik skaļi ieslēdzu.. bet tas nav ka katu dienu utt. Sanāk ka es nedrīkstu klausīties mūziku?

  Atbilde : Rīgas Pašvaldības policija

  Atbildi sagatavojusi Rīgas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Tīmane. „Lai atbildētu uz jautājumiem par trokšņošanu, svarīgi izprast šī jautājuma daudzos aspektus un būtību. Priekšstats, ka trokšņotājus iespējams saukt pie atbildības tikai gadījumā, kad ir noticis mērījums, nav gluži precīzs. Trokšņi un trokšņošana mēdz būt dažāda, piemēram, sadzīviski trokšņi – kaimiņš, kurš trokšņo blakus telpā, pie mājas piebraukusi automašīna, kuras īpašnieks tajā ļoti skaļi klausās mūziku. Šādās un līdzīgās situācijās, ja iedzīvotājus skaļas skaņas traucē jebkurā diennakts laikā un tas tiek apliecināts, kā jūsu aprakstītajā gadījumā, trokšņotāju var saukt pie atbildības par Rīgas Domes saistošo Sabiedriskās kārtības noteikumu Nr.80 pārkāpumu bez mērījumu veikšanas – Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts: 4.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā; Par 4.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām līdz piecsimt latiem. Ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit latiem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt latiem līdz sešsimt latiem. Ja šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika fiziskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem. Ja nav iespējama traucējuma novēršana un situācijas atrisināšana iesaistīto pušu savstarpējo sarunu, vienošanās ceļā un par notikumu tiek ziņots policijas darbiniekiem, lai trokšņotāju trokšņošanas gadījumā sauktu pie atbildības, nav nepieciešams veikt trokšņu līmeņa mērījumus, sadzīviskās situācijās tas pat nav iespējams. Nosacījums ir vismaz divas personas, kuras radītais troksnis traucē un tas, ka šīs personas ir gatavas par traucējumu liecināt policijai. Par mērījumu veikšanu Rīgas Pašvaldības policija trokšņu līmeņa mērījumus veica līdz 2005.gada rudenim, jo 2006.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās” 4.punkts. 4. Akustiskā trokšņa mērījumus veic: 4.1. laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"; 4.2. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs akreditētas laboratorijas, kuras, veicot trokšņa mērījumus, ievēro šo noteikumu 5.punktā un 1.pielikumā minētās prasības. Par trokšņu līmeņa mērījumu veikšanas organizēšanu no policijas puses, ar piesaistītas sertificētās laboratorijas starpniecību, varam runāt gadījumos, kad, pirmkārt, troksnis nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru (RD saistošie noteikumi Nr.80) Mērījumi netiek veikti publiskiem atpūtas un sporta pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību MK noteikumi Nr.598 Atbildību par trokšņu līmeņa pārsniegšanu paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 pants Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana - Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, – fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem. Trokšņu līmeņa mērījumi paredzami, ja troksnis ir pastāvīgs un izmērāms, kas tiek izvērtēts, apskatot katru individuālo gadījumu. Tradicionāli tie ir naktsklubi, kafejnīcas u.tml., kas darbojas konkrētā vietā, ar zināmu regularitāti un arī iedzīvotāju mieru traucē regulāri. Iedzīvotājs ar iesniegumu vēršas policijā, ir gatavs tam, ka viņa dzīvoklī noteiktā, iepriekš atrunātā laikā tiks uzstādītas mērīšanas iekārtas un notiks mērīšana. Par pašu mērījumu norisi, kārtību un trokšņu līmeņa aprēķināšanas kārtību jautājams būtu uzdodams trokšņu līmeņa mērīšanas ekspertiem, šo mērījumu kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.598.”

 • Lasīt vairāk

  Smēķēšana kāpņu telpā

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Ko iesākt ar smēķējošiem kaimiņiem, kas regulāri piesmēķē kāpņu telpu? Mūsu ģimenē neviens nesmēķē, un man regulāri jāved mazais dēls, kuram ir 1 gadiņš, caur šo smirdoņu. Kādēļ cilvēki iedomājas, ka

  Atbilde : Smēķēšana koplietošanas telpās ir liegta likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi (1) Aizliegts smēķēt: 5) daudzdzīvokļu dz

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Kaimiņi trokšņo

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Labdien! Varbūt mans jautājums nebūs Jūsu kompetencē, jo dzīvojam nevis Rīgā, bet gan Jelgavas rajonā! Kaimiņi dienu dienā klausās ļoti skaļu mūziku, mūsu dzīvoklī izklausās kā šikā klubā! Ir arī mums

  Atbilde : Atbilde par trokšņotājiem, atbildību un šādu traucējumu novēršanu Rīgā, kā rīkojas Rīgas Pašvaldības policija, ir sniegta http://mammam.lv/experts/?qid=2348 Kā šādus gadījumus risina un pēc kādiem no

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Augšējie kaimiņi purina segas un paklājus pāri balkona malai

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Labdien! Vai ir kāds likums vai noteikums, kas aizliedz kratīt savus netīrumus pāri balkona malai daudzstāvu dzīvojamā ēkā? Kamēr bijām tikai mēs ar vīru, tas bija vienkārši nepatīkami, ka sēžam uz ba

  Atbilde : Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.80 publiskās vietās aizliedz izmest atkritumus, taču šajā gadījumā putekļus no segām būtu grūti kvalificēt kā atkritumus. Tādēļ, izprotot jūsu nepatīkam

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Par vardarbības draudiem

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Labdien, man ir tāda situācija – es saņemu draudus no bērna tēva, ka viņš fiziski ar mani izrēķināsies, ja es nedarīšu, kā viņš grib. Viņš arī ir sitis, žņaudzis mani un vecāko meitu, tā ir dabūjusi

  Atbilde : Jums jāvēršas Valsts policijā. Tāpat ir dažādi krīzes centri, kas varētu Jums palīdzēt. Jums tikai internetā jāpaskatās, kurš no šiem centriem būtu pieejamākais.

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Skaļa mūzika

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Labdien!Šodien 20.00 kaimiņi klausījās skaļi mūziku (Un ja godīgi tas notiek katru dienu). Es šoreiz atļāvos izsaukt policiju uz savām mājām (daudzdzīvokļu nams), jo par šo troksni vairākas reiz

  Atbilde : Mans lūgums būtu precizēt datumu, adresi vai vismaz rajonu, kur notikums noticis. Tad iespējams ievākt precīzāku informāciju par notikušo un izvērtēt policijas darbinieku rīcību konkrētā gadījumā.

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Atgūt nopelnīto naudu

  Autors: Rīgas Pašvaldības policija

  Jautājums: Labdien!!! man ir tāda situācija - vasara piestrādāju par auklīti. Pusi naudas man samaksāja, bet otru pusi man nemaksā. oficiāli darbā par auklīti nebiju pieņemta. droši ka man nav nekādas izredzes s

  Atbilde : Šis jautājums ir Valsts darba aizsardzības speciālistu kompetencē.

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 1. 1
 2. 2
 3. »

 

LAPAS KARTE