Karma un līgumi - vai es patiesi veidoju savu dzīvi? 1

 18. novembris 2010 3:41 Emuāri

Daudzi ir dzirdējuši par karmu un to, ka ar to ir jāstrādā, lai uzlabotu savu dzīvi, bet tikpat daudzus mulsina doma  par darbu ar kaut ko, ko viņi neizprot, vai nespēj...
Daudzi ir dzirdējuši par karmu un to, ka ar to ir jāstrādā, lai uzlabotu savu dzīvi, bet tikpat daudzus mulsina doma  par darbu ar kaut ko, ko viņi neizprot, vai nespēj aptaustīt. Patiesībā, karmu mēs „aptaustām” un sajūtam ikdienas! Daudziem vārds „karma” asociējās  ar  „sods” kaut arī, tā tas nepavisam nav.
Kas ir karma?
Karma, tā ir katras Dvēseles unikālā pieredze, tas ir iespēju, mācību kopējais lauks, ko mēs esam izvēlējušies apgūt/piepildīt/ saprast. Šis lauks summējās pamatojoties uz citu inkarnāciju pieredzes sekām un iegūtajiem secinājumiem, tāpēc Dvēsele katrā savā vecuma periodā karmu uztver savādāk, līdz nonāk pie vienotas izpratnes par šo mijiedarbības un harmonijas likumu kopumā. Karmai – pieredzei ir gan nosacīti pozitīvie aspekti, gan nosacīti negatīvie aspekti. Tā mēs to redzam caur Duālisma prizmu. Esot un izejot karmas lejupejošas pieredzes mēs esam uzņēmuši svētīgu pieredzes apjomu, ko šobrīd izejot Duālisma augšupejošo pieredzi mēs mēģinām pārveidot caur Gaismu, Mīlestību, Piedošanu. Šajā pārveides procesā mēs iegūstam – līdzsvarotu, harmonisku dzīvi, pilnu patiesu notikumu un emociju.  Karma tas ir līdzsvarošanas mehānisms, ko mēs izmantojam, „aptaustām” ikdienas kad izejam jebkādu  saskarsmi, neatkarīgi vai tas ir apzināti vai nē. Tās aspekti, var mums likties negatīvi un pozitīvi, bet viennozīmīgi jo vairāk iedziļināmies un saprotam, ka caur Godīgumu un šo Harmonijas plūsmu mēs varam iegūt laimīgu, līdzsvarotu izpausmi. Karma var būt dažāda, bet īpaši ir jāpiemin seksuālā karma.
Šīs karmas īpatnība ir pēkšņa neizskaidrojama spēcīga emociju intensitāte, kura nesamazinās visas šis karmas apstrādes laikā, tas ir viens no iespējamiem veidiem caur kuru dvēseles mācās veidot sadarbības formas. Seksuālā karma un zvēresti ir ļoti saistīti, ja pieņemsim, kādā no dzīvēm ir bijušas nepabeigtas saistības ar kādu dvēseli šajā aspektā, kā attiecības, tad šajā dzīvē tā paliek kā nepabeigta seksuālā karma, cilvēki iemīlas ļoti strauji un tikpat kaislīgi arī aiziet katrs savu ceļu. Var būt arī attiecības, kas nav balstītas uz seksuālas karmas negatīvo aspektu, kad cilvēki sastop viens otru, izbauda kopējo pieredzi un viegli, bez strīdiem, aizvainojuma izbeidz šīs attiecības, kad tas sevi izsmeļ. Šādi var atrādāties arī iepriekšējo dzīvju līgumi, kuriem nav palikušas negatīvās lejupejas sekas un enerģijas.
Karma un līgumi
(sadarbības formas)
Jebkāda karma paredz, ka lai to piepildītu dvēseles smalkajos plānos slēdz līgumus. Tie var būt dažādi,  tās ir tādas vienošanas formas, kuras mēs slēdzam pirms nākam uz planētas Zeme, mēs esot šeit reti kad atceramies savas vienošanās, bet lielākoties vēlamies neapzināti tās izpildīt (Ir taču gadījumi, kad cilvēki, piemēram, ir kopā ar kādu, kaut arī nesaprot, kas ar to cilvēku saista un kāpēc ir kopā, bet vienalga paliek – šeit arī izpaužas kāds no kopīgiem līgumiem!)
Šie līgumi var būt
–slēgti atkarībā no karmas (no pieredzes ko varam apgūt esot kopā, sadarbojoties ar kādu konkrētu dvēseli, kādā konkrētā iemiesojumā.)
-Līgumi mēdz būt- * pozitīvi * negatīvi * neitrāli
-Līgumus var lauzt/transformēt(Tā ir viena no svarīgākām iezīmēm Jaunajā Ūdensvīra laikmetā)
-Ir līgumi balstīti uz Seksuālo karmu (Cilvēki biezi vien nezin kamdēļ paliek kopā ar kādu cilvēku, kaut nevēlās to, bet aiziet arī nespēj, viņu izvēle ir balstīta uz karmu nevis uz brīvo izvēli, kāda tā ir kad cilvēki ir atstrādājuši savu karmisko uzkrājumu.)
-Karmiskie līgumi – Ja karmisks līgums ir atstrādāts vairāk par 75%, tad šādu līgumu saskaņā ar Kosmiskajiem un Karmas likumiem, var pārtraukt. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs katrs spējam pārrakstīt šos līgumus, veidojot tos daudz pozitīvākus un tīkamākus izejot savu attīstības ceļu.
-Līgumi var būt strikti veidoti , gan arī aptuveni veidoti, tādi, kurus obligāti jāpiepilda, tādus, kurus var arī neizpildīt , izvēloties uz zemes esot citu iespējamo risinājumu (Apziņas ceļš-Mīlestības ceļš) (laulību līgumi, kurus var lauzt.)
-Līgumi var būt *vienpusēji (kad tikai, piemēram, vienam cilvēkam ir jāmāca konkrēta mācība, bet otram tikai jāpieņem mācītais) * abpusēji (kad ieguvēji ir abi, tie periodiski mainās un mijiedarbojas viens ar otru, tā virzot pa attīstības kāpnēm vienmērīgi.) * pāratstrādāti ( kad šis situācijas pēc inerces tiek turpinātas, kaut līgums ir bijis jau jānoslēdz!!) vai *nepabeigti(kad tas ir ticis noliegts un no tā visu mūžu ir ticis bēgts.)
Lai izprastu, kā tiek veidota karma, ir jāsaprot, kas ir  izpausmes scenārijs.
Katra Dvēsele pirms nāk uz Zemi izveido kopējo vienošanās lauku ar dvēselēm, kas piemēram tēlos draugus, mīļotos, ģimeni, ienaidniekus utt.. tas tiek radīts izmantojot to pieredzes fonu, ko dvēsele ir izgājusi, tā papildinot savu izpausmes scenāriju ar dažādiem unikāliem aspektiem, pavērsieniem, kas palīdz izbaudīt sev nepieciešamo pieredzes plūsmu. Dvēsele pieskaņo šo unikālo pieredzes lauku arī planētāro enerģiju pieredzes laukiem, caur to arī rodas vairākas izpausmes dimensijas un scenāriji, kur viena dzīve tiek apspēlēta un izpausta caur daudziem krustpunktiem.
To nosaka :
-Frekvences izvēle (vai mēs izvēlamies būt un iziet Mīlestības, miera, augšupejas, patiesības frekvences)
-Karmas pozitīvie aspekti/ Negatīvie aspekti.(Vienošanās un līgumi, ko slēdzam pirms nākam uz zemi.)
-Dzīves uzdevums.(ko mēs piepildām esot uz zemes, ar ko mēs dalāmies)
Izejot no šiem svarīgākajiem punktiem tiek veidoti scenāriji, kuru galvenās iezīmes var iedalīt kā augšupejošie scenāriji (kur mūsu svarīgākie palīgi ir izpratne, apzināts darbs ar sevi un savas realitātes radīšana meistarīgi izmantojot visus instrumentus) un lejupejošie scenāriji (kuros mācamies no „grābekļa principa” sāpju un ciešanu ceļu) kuru ceļu mēs izvēlamies ir daudz atkarīgs no mūsu apzinātas iesaistīšanas šajā radīšanas procesā!
Jaunais Ūdensvīra laikmets un karma.
Šajā pārmaiņu laikā, kad planētas enerģijas tik strauji mainās pateicoties planetārā scenārija maiņai, kas paredz, ka cilvēces vibrāciju frekvencei ceļoties ir iespējama augšupejas scenārija izpilde, kas līdz šim bija kā viens no utopiskākajiem zemes scenārijiem, tas  ir piepildāms un piepildās šobrīd. Tāpēc daudzas dvēseles, kas nāca vel ar veco programmu ir izstrādājušas savu scenāriju un ir palikusi brīvā izvēle veidot jaunu, vai pārdzimt, var izmantot un iziet unikālu pieredzi, kā sava scenārija izveidi uz planētas zeme, caur to uzņemoties pilnīgu atbildību par savu dzīvi, karmu un tās pārveidi.
Karma jaunajās Ūdensvīra laikmeta enerģijās ir devusi vel vienu iespēju – atstrādāt to apzināti un vieglāk, strādājot ar augšupejošiem instrumentiem, tādiem kā : apzināta transformācija, sirds ceļš – mīlestības apzinātais ceļš, gaismas enerģiju ceļš un citi.
Tas atbrīvo no garās un nogurdinošās pārdzimšanas, ciešanu apstrādes un dod iespēju, patiešām pašam veidot un izpaust savu dzīvi. Šīs zināšanas palīdz saprast, ka lai veidotu savu dzīvi,  ir jāizvēlas apzināts ceļš un jāievirza šī ceļa izpausmes pozitīvā gultnē. Kā arī, jāatceras, ka tieši mēs varam izmainīt šo ceļu paši –apzināti un caur viegluma, harmonijas plūsmu.
(turpinājums sekos..)
Ar Mīlestību
Ilze Līkuma1 Pievienot komentāru

Reklāma

Kategorijas