Kopā ar bērniem pētīsim dzimtas saknes!

 15. novembris 2010 0:06 Emuāri

Laikā, kad visi runā par krīzi, Latvijā ir tapis jauns, ģimeni vienojošs un bērnus attīstošs produkts „Mans Dzimtas Koks”. Produkts ir vizuālās uzskates...
Laikā, kad visi runā par krīzi, Latvijā ir tapis jauns, ģimeni vienojošs un bērnus attīstošs produkts „Mans Dzimtas Koks”.
Produkts ir vizuālās uzskates materiāls, kuru tā lietotājiem ir iespējams izmantot bērna dzimtas koka veidošanas procesā. Dzimtas saknes būs jāpēta katram pašam! Vizuālais uzskates materiāls, pamatne, kas ir izgatavota no laminēta kartona, ir paredzēta, lai ļoti ērtā veidā atspoguļotu visu informāciju par radiniekiem bērniem saprotamā valodā.
Katrs bērns (sākot no apmēram 4 gadiem) zina, ka viņa ģimene ir viņš pats, brālis, māsa, mamma, tētis. Bet mammai arī ir brālis vai māsa, tāpat tētim. Viņi ir bērna onkuļi, tantes, kuriem arī ir savas ģimenes. Viņu bērni ir bērna brālēni, māsīcas. Un kur tad vēl abas omītes un vectētiņi? Viņi visi, un ne tikai, ir bērna dzimta!
                                      
Produkta izstrādātāji aicina vecākus vairāk laika veltīt saviem bērniem, mīļām un sirsnīgām pārrunāmpar to, „kas ir kas” ģimenē - piem., kas ir Annas tante? Vai kurš ir Pētera onkulis? Drūmajos rudens un ziemas vakaros pavadīsim vairāk laika savstarpējā saskarsmē nevis nosēdināsim bērnu pie DVD multenes vai datorspēlītes ar domu: „Ka tik viņš liek mani mierā....”
Bērniem pašiem aktīvi piedaloties šajā procesā, tas kļūs par emocionālu piedzīvojumu, kura rezultātā taps visas ģimenes/ dzimtas vēsture.
 
Kādā veidā tad bērnam produkts palīdzēs iepazīt savu dzimtu? Stāstam tālāk! Vai Jūsu bērns zina kā sauc visus viņa tuvākos radiniekus? Vai Jums ir visas radinieku fotogrāfijas? Ja ir, tad labi! Ja dažu trūkst, tad varbūt jābrauc apciemot kādu attālāku radinieku? Tātad, vēlreiz pa soļiem:
1)       palīdzam bērnam noskaidrot viņa radiniekus, radinieku vārdus;
2)       palīdzam bērnam sameklēt viņu fotogrāfijas un tās izgriežam;
3)       no komplekta ņemam tik ābolu, cik ir radinieku;
4)       uz katra ābola lai bērns uzlīmē radinieka foto un apakšā uzraksta viņa vārdu (vai vecāki piepalīdz);
5)       ar pašlīmējošās pastas palīdzību ābolus=radiniekus piestiprinam pie pamatnes tā, lai izveidotos dzimtas koks – ābele ar āboliem;
6)       radiniekus kokā kārtojam tā, lai augšējos zaros atrastos paši bērni, viņu māsīcas un brālēni; pa vidu - bērnu vecāki, bet apakšējos zaros – vecvecāki;
7)       palīdzam pamatnē ievērt aukliņu un to piekarinam bērna istabā pie sienas, skapja, tāfeles u.c.;
8)       krieviski runājošām ģimenēm komplektā ir papildu nosaukumi/virsraksti mākoņu formā:„Моe родовое дeрево”, kurus, tāpat kā ābolus, ar pašlīmējošo pastu uzlīmē virsū  mākoņiem latviešu valodā.
 
Ābele ar āboliem simboliskā veidā nozīmē auglību, dāsnumu. Lai būtu daudz garšīgu augļu, ābele ir jākopj un jāmīl (jāsargā no zaķiem, jāizgriež sakaltušie zari, jākrāso ar krītu u.c.). Lai bērni iemācītos atbildību par saviem tuviniekiem, mums viņos jāiemāca šis ābeles dāsnums - mīlestība.
Izzinot savas dzimtas vēsturi, bērni un skolēni (pamatskolā tas ir mācību programmā) labāk spēs izprast sevi, savus vecākus un vecvecākus. Arī savstarpējās attiecības ģimenē tikai stiprināsies, ja vecāki kopā ar bērniem varēs vairāk laiku veltīt emocionālajam piedzīvojumam, ko sniedz kopīga dzimtas koka izveidošana.
 
2.pielietojuma variants – visām pamatskolām un bērnudārziem !
Varbūt Jūsu klase vēlas uztaisīt savu draudzīgo „klases koku” – ar visu klasesbiedru fotogrāfijām? Ir iespējams arī tas! Tātad:
   - pamatskolu klases iegādājas vienu komplektu „Mans Dzimtas Koks”. Rīkojas tāpat, kā veidojot dzimtas koku, tikai katrā ābolā ielīmē viena klasesbiedra fotogrāfiju, ābolus brīvi izkārto uz pamatnes, vidū piestiprina lielākos ābolus klases audzinātājāmJ;
  - nomainam pamatnes virsrakstu! Paņemam no komplekta papildu nosaukumus/virsrakstus mākoņu formā un uzlīmējam uzlīmes tā, lai izveidotos nosaukumi: „Mūsu klases koks”, „Mūsu grupas koks” vai „Нашa группa” (bērnudārziem)! Skolā nosaukumus vēl papildinam ar klases Nr. un izveidojam no komplekta sastāvdaļām, piem., „Mūsu 3.a.klases koks”;
 - nākamajā gadā esam kluvuši vecāki, gudrāki un skaistāki, tāpēc nomainam esošās fotogrāfijas ar jaunākāmJ!
 
P.S. Šis ir labs veids, kā skolā sarīkot konkursu par interesantāko klases koku!!!
 
„Mans dzimtas koks” uzskatāms par 100% Latvijā ražotu produktu, jo gan idejas realizācija, gan dizaina izstrāde, gan ražošana ir noritējusi Latvijā. Šis ir pirmais uzņēmuma SIA „AG.GI mondo” produkts. Ideja par šāda produkta nepieciešamību radās, pētot savas dzimtas saknes un konstatējot, ka ne Latvijas, ne pasaules tirgū šāda produkta ideja nav realizēta.
Vairāk info: ;
E-pasts: .0 Pievienot komentāru

Reklāma

Kategorijas