Kurām skolēnu grupām, kas pārgājušas uz tālmācībā, būs iespēja saņem pārmakstāto IIN? SKaidro VID

Sakarā ar skolēnu lielo interesi uzsākt mācības tālmācības skolās, vecāki interesējas, šos izdevumus varēs iekļaut attaisnotajos izdevumos. Izmaksas dažādās tālmācības skolās ir sākot no 35 un vairāk eiro mēnesī, bet vai šos izdevumus var iekļaut attaisnoto izdevumu deklarācijā un atgūt pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokli?

FOTO: Shutterstock.com

Uz šo un citiem vecāku iesūtītiem jautājumiem atbild Valsts Ieņēmumu dienesta speciālisti. 

 

Attaisnotajos izdevumos ir ietverami izdevumi par:

  • augstākās un profesionālās izglītības iegūšanu, ja maksājumi  veikti valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī ES dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas,
  • specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu, ja darba devējs apliecina, ka konkrētās apmācības vai kursi ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai,
  • interešu izglītību bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja bērns apmeklējis izglītības iestādes nodrošinātus vai pašvaldībā licencētus izglītojošus pasākumus (pulciņus).

 

Tātad no apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt minētos attaisnotos izdevumus arī tad, ja izglītība apgūta tālmācības ceļā. 
 

Pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguve vispārēji Latvijā ir noteikta bez maksas, tādēļ šie izdevumi nav ietverami attaisnotajos izdevumos, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Reklāma
Reklāma

 

Savukārt pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguve vispārēji Latvijā ir noteikta bez maksas, tādēļ šie izdevumi nav ietverami attaisnotajos izdevumos, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

         

Arī skolnieks var iesniegt savu gada ienākuma deklarāciju, deklarēt attaisnotos izdevumus un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja attiecīgajā gadā skolnieks ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus, piemēram darba algu. 
Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, nepieciešams pieslēgties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), izmantojot savas internetbankas paroli vai citus autentifikācijas līdzekļus.