Rauj aiz auss, sit pa dibenu, rausta aiz rokas. Vecāki sūdzas par bērnudārzā notiekošo vardarbību

Jaunais mācību gads ir būtisks notikums ne tikai skolēniem, bet arī bērnudārzniekiem. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene intervijā portāla Jauns.lv pastāstīja, ka inspekcija regulāri saņem vecāku sūdzības par iespējamiem vardarbības gadījumiem bērnudārzos.

FOTO: Publicitātes foto

PantherMedia / George Muresan

Viņa pastāstīja, ka inspekcija šogad līdz 31. augustam saņēmusi 89 iesniegumus un sūdzības par pirmsskolas izglītības iestādēm. Izvērtējot šos iesniegumus par iestāžu darbinieku rīcību, sāktas 34 administratīvās pārkāpuma lietas.

Piecās lietās izteikts brīdinājums, bet deviņās lietās uzlikts naudas sods (no tām par emocionālo vardarbību trīs lietās, bet par emocionālo un fizisko vardarbība sešās lietās).

 

Savukārt pērn inspekcija saņēma 101 sūdzību par bērnudārziem. Uzsāktas 22 administratīvās pārkāpuma lietas, no kurām vienā izteikts brīdinājums, bet 18 gadījumos uzlikti naudas sodi.
 

Nedrīkst stādāt ar bērniem

Rācene norādīja, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni,  nedrīkst strādāt, veikt brīvprātīgo darbu un sniegt pakalpojumus bērniem, personas, kurām piemērots naudas sods par administratīvo pārkāpumu (fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu). Liegums ir trīs gadus no dienas, kad stājies spēkā lēmums vai tiesas spriedums.

 

"Ir gadījumi, kad saistībā ar vardarbību darbinieki zaudē darbu," Rācene teica un piebilda: ja pret darbinieku ir sākts administratīvais process, viņš tā laikā nedrīkst veikt savus pienākumus.

"Ir bijuši gadījumi, kad apstiprinās vardarbība un konkrētais pedagogs vairs nedrīkst stādāt bērnudārzā. Tad ir trīs gadi liegums strādāt iestādē, kur ir bērni."
 

Vai vardarbība bērnudārzos ir liela problēma?

"Es teiktu, ka tie ir atsevišķi gadījumi, par kuriem mēs uzzinām. Es negalvoju par visām pirmsskolas izglītības iestādēm, jo mums nav tik daudz iesniegumu par visām, bet to, ka tā mēdz būt un ir problēma, tas tā ir. Lielākoties sūdzības, kas mums ir bijušas par iespējamu fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu bērnudārzā, ir apstiprinājušās," viņa teica.

 

Saņemto sūdzību skaits nav ļoti liels, bet nav tā, ka to vispār nebūtu. Piemēram, jaunā mācību gada sākumā nedēļas laikā saņemtas trīs sūdzības par bērnudārziem.
 

Kāpēc vairāk vardarbības?

Salīdzinot ar pērn saņemto sūdzību skaitu, inspekcijas pārstāvji novērojuši negatīvas izmaiņas. "Jutām, ka diemžēl pieaug vardarbības gadījumu skaits bērnudārzā." Ar ko tas skaidrojams? Rācene minēja vairākus iespējamos iemeslus.

Reklāma
Reklāma

Pirmkārt, mēs zinām, ka bērnudārzā strādā dažādi cilvēki un nav viegli strādāt bērnudārzā nedz par auklīti, nedz audzinātāju. "Tam ir jābūt īpašam aicinājumam."

Iespējams, trūkst kāds siets, kas atsijātu daļu potenciālo darbinieku, kas šim darbam patiesībā neder. No vadītājām dzirdētas iebildes: "Kas tad cits man strādās? Lai viņa mēģina un strādā!" Diemžēl tam var būt negatīvas sekas, piemēram, vecāki ir neapmierināti vai auklīte pēkšņi paceļ balsi.
 

Rutīna veicina vardarbību

Otrkārt, iespējams, vardarbību veicina bērnudārza darbiniecēm iestājusies rutīna. Pagājušajā mācību gadā skolas daļu laika strādāja attālināti, bet bērnudārzi turpināja strādāt.

Treškārt, vardarbība saistāma arī ar izdegšanu - auklīte vai skolotāja pati nepamana, ka ir laiks atpūtai. Tad pilnīgi neapzināti dusmas un neapmierinātība tiek izgāzta pār iestādes bērniem.
 

Rauj aiz auss, sit pa dibenu, rausta aiz rokas

No vecākiem saņemtās sūdzības vēsta par dažādiem vardarbības gadījumiem. Lielākoties tās ir par auklītes vai audzinātājas balss pacelšanu. Tā ir iespējami emocionāla vardarbība.

Vecāki arī mēdz sūdzēties, ka darbiniece rauj bērnam aiz auss, sit pa dibenu, rausta aiz rokas, nogrūž uz zemes, ja bērns neģērbjas.
 

Var sūtīt arī fotogrāfijas

"Ir vecāki, kuri piefiksējuši un atsūtījuši mums fotogrāfijas, kur bērniņam parādījies, piemēram, zils vaigs vai dibens pēc dārziņa. Te mēs varam runāt jau par iespējamu fizisku vardarbību, kas ir bijusi," Rācene teica.

Kopumā vairāk sūdzību inspekcija saņēmusi par fizisko vardarbību.

Ņemot vērā šos vardarbības riskus, vecākiem, vedot atvasi uz dārziņu, jābūt vērīgiem un jāiesaistās, ja pamana kādas izmaiņas bērniņa uzvedībā. Nevajadzētu klusēt arī tad, ja pamana iespējamu vardarbību pret kādu citu bērnu.