Smilšpapīra burti, kustīgais alfabēts un citi ļīdzekļi rakstītprasmes apguvei pēc Montesori metodes

Rakstīšanas apguves pamatā Montessori pedagoģijā tiek izmantoti trīs materiāli: smilšpapīra burti, metāla ieliktņi un kustīgais alfabēts. Ar šiem materiāliem strādā paralēli un ar tiem var strādāt gan tie bērni, kas vēl tikai gatavojas rakstīšanai, gan tie, kas jau prot rakstīt - viņi izsmalcina savu rakstītprasmi.
 

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Smilšpapīra burti
Smilšpapīra burti ir uz koka plāksnītēm uzlīmēti no smalka smilšpapīra izgriezti burti vai ar smilšu strūklu uzpūsti burti. Variāciju ir daudz - burtus var uzrakstīt ar kādu faktūrmasu, plāksnītes var būt no kartona, var līmēt tāfeles līmpapīra burtus uz kartona vai ielaminēta papīra. Pats svarīgākais ir, lai burts ir ar faktūru un pamatne ir izteikti gludāka (ja pirksts noslīd no burta, tad to jūt, tā ir kā kļūdu kontrole). Faktūra ir vajadzīga, lai bērnam, vairākkārtīgi izvelkot šo burtu, tas nogultu muskuļu atmiņā. Kad burts ir muskuļu atmiņā, tad brīvi uzvilkt to uz papīra bērnam ir daudz vieglāk.


Mums mājās ir gan ar faktūrmasu uzrakstītie burti uz koka tāfelītēm, gan no burti, kas izgriezti no tāfeles līmpapīra un uzlīmēti uz ielaminēta krāsainā papīra. Tāfeles līmpapīra burti ir ļoti piemēroti mājas apstākļiem - aizņem maz vietas, turklāt tos var izvilkt ne tikai ar pirkstiem, bet trenēties rakstīt arī ar krītiņu. Abi materiāli ir paštaisīti. 
 

Kā strādāt? Piedāvājam bērnam 2-3 burtus (nekad neņem vairāk kā 2 jaunus burtus, tātad pirmajā reizē ņem tikai 2). Varam saistīt tos ar priekšmetiem no skaņu spēlēm - parādīt priekšmetu, izrunāt, kāda ir tā sākumskaņa un parādīt atbilstošo burtu.

Pieaugušais 3- 4 reizes izvelk burtu ar rakstīšanas pirkstiem, katru reizi reizi sakot līdzi arī skaņu: Šis ir “t”... “t...” “t.” Pēc tam aicina arī bērnu vairākkārtīgi izvilkt šo burtu. Ja bērns pats nesauc līdzi burtu, tad to dara pieaugšais, lai bērnam veidojas asociatīvā saikne starp skaņu un pašu burtu.  Vai tu vari izvilkt burtu “t”? Vai tu vari izvilkt daudzas reizes? Pamēģini izvilkt pavisam viegli!” "Lēni", "ātri", "daudzas reizes", "viegli - ar pirkstu galiņiem" - lietojiet šos un citus atslēgvārdus, lai stimulētu daudzkārtīgi izvilkt burtu un to veidols labāk nogultu bērna muskuļu atmiņā. 

Ir svarīgi, lai bērns nespiež pirkstus, bet tiešām izvelk pavisam viegli, jo tas iespaidos to, kā bērns rakstīs ar zīmuli/pildspalvu (lai velk brīvi, nespiež) un arī tīri tehniski - pa smilšpapīru daudz vieglāk vilkt, ja to dara pavisam viegli. Neaizraujieties ar atprasīšanu! Tā vietā, lai jautātu, kas ir šis vai tas burts, labāk biežāk pasakiet, ka šis ir “t” un šis ir “a”. Atprasīšana neko nedos, drīzāk radīsiet nepatiku pret mācību procesu, turklāt bērns var iespītēties.

Svarīga lieta pie izvilkšanas - izvelkam burtu ar vienu, nepārtrauktu kustību (piemēram, a burtu nedrīkst rakstīt kā “c”+ lociņš). Ja bērns iemācīsies izvilkt burtu ar nepārtrauktu kustību (protams, izņemot “t”, kur jāuzvelk svītra vai “i”, kur jāliek punkts), tad bērnam būs vieglāk šos burtus savienot saistītajā rakstā. Saistītais raksts mums ir svarīgs, lai mācētu ne tikai glīti, bet arī ātri rakstīt. Ja mums kaut kur ir jāraksta ar roku, tad ātrums ir svarīgs. Ar drukātajiem burtiem rakstot, jūs nekad nebūsiet ātrs rakstītājs (es nerunāju par rakstīšanu ar datoru) - katru reizi, kad atraujam pildspalvu no papīra, mēs kļūstam lēnāki. Cik reizes jums jāatrauj zīmulis no papīra, ja rakstat drukāto "A" un cik reizes, ja rakstīto "a"?

 

Apgūstot burtus ar smilšpapīra burtu palīdzību, bērns mācās tos ar redzi, ar dzirdi un ar tausti. Pēc tam brīvi uzrakstīt tos bērnam nesagādās nekādas grūtības.

 

Arī tad, ja tomēr nestrādājiet ar smilšpapīru burtiem, tad iesaku nevis iedot bērnam darba lapu, kurā viņš pārraksta burtus kā grib (Ka tik izskatās tāpat!), bet gan pasekot līdzi tam, kā tieši burti tiek rakstīti. Burtu “O” var sākt rakstīt no jebkuras vietas, un bērnam muskuļu atmiņā var iegult pavisam nepareizs virziens vai sākumpunkts. Tas attiecas uz jebkuru burtu - ja bērns būs patstāvīgi iemācījies tos rakstīt nepareizi, tad viņš visu mūžu būs lēns rakstītājs, jo nemācēs ar vieglumu savienot burtus, neatraujot roku. Un, ja rakstīšana prasa lielāku piepūli nekā tai vajadzētu, tad bērni to darīs nelabprāt un ar piespiešanos. 

Pēc darba ar smilšpapīra burtiem vienmēr var pārrunāt vārdus ar konkrēto burtu tāpat kā pie skaņu spēlēm: Vai tu dzirdi “t” vārdā “tunelis”? Un vai tu dzirdi “t” vārdā “vista”? Un, ja es saku “zīmēt”? ... Tu arī vari šodien padomāt par vārdiņiem, kuros var dzirdēt “t”. Ja tu kādu izdomā, tad vari man pateikt. Tā nav atprasīšana un likšana bērnam uz sitienu nosaukt kādu vārdu, kas sākas ar “t”, tā ir smadzeņu iekustināšana, apziņas došana, ka mēs šo burtu dzirdam dažādās vārda daļās un tas ir aicinājums ieklausīties runātajā.

Apgūstot burtus ar smilšpapīra burtu palīdzību, bērns mācās tos ar redzi, ar dzirdi un ar tausti. Pēc tam brīvi uzrakstīt tos bērnam nesagādās nekādas grūtības.

Jums varētu noderēt arī Varavīksnes burti - par brīvu lejuplādējami mazie rakstītie burti, ko bērns vairākkārtīgi izvelk ar krāsainiem zīmuļiem.


Kustīgais alfabēts
Tas, ka bērna roka varbūt vēl nav gatava rakstīšanai, nenozīmē, ka bērns nevar rakstīt! Mēs varam izmantot kustīgo alfabētu. Tie ir mazie drukātie vai rakstītie burti . Šeit bērnam burti vairs nav jāizvelk ar pirkstiem, tāpēc tie var būt arī drukātie, taču iesaku sākt tieši ar rakstīto burtu alfabētu, jo bērni ļoti labprāt arī pārraksta uz papīra izveidotos vārdus, un ir labi, ja priekšā ir paraugs tieši ar rakstītajiem burtiem). Burti var būt izgriezti no koka, plastikāta (arī plastikāta mapītes ļoti labi der) un pat no papīra. Visērtāk, ja tie ir izvietoti speciālā kastē, lai rakstīšana būtu mazāk haotiska. Kastes katrā nodalījumā atbilstoši burtam ir arī uzzīmēts vai ielīmēts konkrētais burts, lai vienkāršāk atrast burta vietu.

 

Reklāma
Reklāma

 

Visvieglāk ir strādāt uz grīdas, jo kaste ir smaga, uz grīdas to arī ir vieglāk pārskatīt. 

Sākumā bērnam vēlams iepazīt kasti un burtu atrašanās vietas, tāpēc varat uzspēlēt spēli Kurš pirmais pamanīs burtu? (ja ir vairāk par 1 bērnu) vai Vai tu vari atrast burtu?. Bērns meklē jūsu nosauktos burtus, liek uz paklāja/galda un beigās atliek šos burtus atpakaļ (atcerās, kā kurš burts izskatās, atrod tos un vēlreiz nostiprina atmiņā to atrašanās vietu, atliekot atpakaļ kastē). 

Tad, kad bērns zina kaut vai dažus burtus, var sākt rakstīt īsus vārdiņus ar alfabēta kastes burtiem. Ja mēs bezgalīgi vilksim garumā un mēnešiem “nostiprināsim zināšanas” par burtiem, nedodot kaut ko ļoti konkrētu, kam bērns redz jēgu, viņam ļoti ātri apniks burtu apgūšanas process. Tiklīdz bērns pazīst kaut vai dažus patskaņus un dažus līdzskaņus, mēs varam diktēt pavisam īsus, fonētiskus vārdiņus, ko bērns saliek no burtiem. Pamēģināsim uzrakstīt vārdu “aka”. Ar kādu skaņu sākas vārds “aka”? A-ka. Ar "a"? Vai tu zini, kā izskatās burts “a”? Liksim te uz paklāja. Ko mēs dzirdam tālāk? “K”. Pameklē, kur mums kastē ir “k”. Un ar kādu skaņu beidzas vārds “aka”? Ak-a. Arī ar “a”! Liekam klāt. Dažus vārdus šādi izrunājot, bērns sapratīs sistēmu, kā strādāt. Sāk ar pavisam īsiem un vienkāršiem vārdiem (es, tu, mēs, tur, ala, aka, ēka, zem, ēna, tas…), lai radītu bērnā apziņu, ka rakstīt nav grūti, ka viņš to var. Pavisam drīz var pievienot arī garākus vārdus. Man Edmunds 4,5 gadu vecumā par 2-3 burtu vārdiem tā arī pajautāja: "Nu, kāpēc tu man tik vienkāršus vārdus saki?" Patiesībā, lielāka nozīme ir nevis vārda garumam, bet tam, lai tas ir vienkāršs, bērnam pazīstams un fonētisks jeb kā skan, tā raksta. Piemēram, cūka, māja, muša, lama, lapa, sēne, sala, cepure, zemene, avene, kaķis, mašīna u.tml.. Sākumposmā jāizvairās no divskaņiem, vidējām skaņām, dubultajiem līdzskaņiem, tātad, sākumā nē tādiem vārdiem kā dzenis (dz), mežs (žš?), atslēga (aclēga?), sirds (sirc?), lelle (lele?), ziema (ie) u.tml..

Lai veicinātu bērna patstāvīgu strādāšanu ar kustīgo alfabētu, mēs varam sagatavot mazas kastītes ar priekšmetiem - bērns ņem priekšmetus pa vienam un raksta nosaukumus klāt. 

 

Ar priekšmetiem bērniem ļoti patīk strādāt, taču diemžēl pastāv limits, cik daudz šādus priekšmetus mēs varam sameklēt, tāpēc varam piedāvāt arī darbu ar kartītēm. Nav jābaidās, ka attēlā ir kaut kas, ko bērns nezina - bērni nāk klāt un jautā! Tā ir iespēja paplašināt vārdu krājumu.  Te ir  fails ar kartītēm, ko mēs paši izmantojam.
 

Pie katra vingrinājuma vienmēr jāatceras, ka mēs lēnām gatavojam bērnu nākamajai stadijai. Šajā gadījumā - lasīšanai. Tāpēc ne vienmēr, bet šad un tad vēlams bērnam nolasīt saliktos vārdus. Lai pievērstu uzmanību uzrakstītajam vārdam, burtam un vispār šim procesam, lasām vārdu, pieliekot pirkstu pie tā burta, kuru lasām: Ā, es skatos, ka tu te esi uzrakstījis “lācis”: l-ā-c-i-s, lācis. Bērni jūtas ļoti apmierināti ar savu veikumu - es uzrakstīju, un kāds cits saprata, ko es esmu uzrakstījis.


Metāla ieliktņi 
Metāla ieliktņi ir viens brīnišķīgs materiāls, ar ko bērni ļoti labprāt strādā. Turklāt, strādā gan tie, kas ir jau rakstīšanas “eksperti”, gan iesācēji. Sākumā strādā pavisam vienkārši. Izvēlas kādu no apaļajām figūrām, tās ir vieglāk apvilkt un ievilkt. Ja figūra ir ar stūriem, tad bērnam ir vairāk jākoncentrējas uz rokas nokontrolēšanu - roka ir jāapstādina pie stūriem. Uz piemērota izmēra lapas (14x14cm) sākumā liek figūras ārējo rāmīti un ar zīmuli, sākot no kreisā apakšējā stūra ievelk figūru. Tad noņem rozā rāmīti un ņem pašu figūru, liek virsū jau esošai ārējai kontūrai un ar citu zīmuli apvelk. Apvilkšana ir grūtāks darbiņš.

 

Nākamā pakāpe būtu šo figūru aizpildīt- var vienkārši krāsot, ievērojot malas, var, neatraujot roku, ieštrihot figūru, var ēnot, spiežot zīmuli stiprāk vai vieglāk. Pēc tam var kombinēt vairākas figūras, var vienu un to pašu figūru apvilkt, pagriežot to (piemēram, trijstūri ievelk un apvelk ar pamatu uz leju un tad apgriež trijstūri otrādāk un uz tās pašas lapas apvelkt ar pamatu uz augšu). Var katru laukumiņu, kas izveidojies pie kombinēšanas vai pagriešanas, izkrāsot citā krāsā. Variāciju ir tiešām daudz, iesaku skatīties internetā pieejamos video un iedvesmoties.

 

Ja bērnam ir atslābusi interese par metāla ieliktņiem, tad vienmēr palīdz divas lietas. Pirmkārt, pašiem pasēdēt un pazīmēt, bērni labprāt pieslēdzas. Un, otrkārt, iedot bērniem krāsainas lapas! Ja vairs neinteresē zīmēt uz baltajām, tad rozā, dzeltena vai zaļa darīs brīnumus. 

Protams, ka tāpat var strādāt ar parastajiem trafaretiem, taču tiešām iesaku metāla ieliktņus, jo ar tiem strādāt ir ļoti patīkami - metāls labi pieguļ papīram, neizbīdās, līniju iespējams uzvilkt ļoti precīzu. Tas ir lielisks materiāls rokas sagatavošanā rakstīšanai. Ar metāla ielktņiem bērns vienas dienas laikā saražo desmitiem darbu, viņi redz jēgu darītajam un dara to brīvprātīgi. Šādā veidā viņi sagatavo roku rakstīšanai daudz nopietnāk, daudz mērķtiecīgāk nekā to darītu, velkot bezjēdzīgas paralēlas svītriņas darba burtnīcās. Vai jūs kā pieaugušie vispār spējat savilkt daudzas rindas ar skaistām, vienādām, paralēlām svītrām? Tas ir ļoti grūts uzdevums, ko nevajadzētu dot bērniem, kas tikai gatavojas uzsākt rakstīšanu. Ar strīpiņu vilkšanu darba burtnīcās tikai iedzīsiet bērnu kompleksos, garlaikosiet un radīsiet nepatiku pret rakstīšanu.

Bērns, kas ir pietiekami daudz strādājis ar metāla ieliktņiem, smilšpapīra burtiem un kustīgo alfabētu, ir pilnībā sagatavojies rakstīšanai. Rakstīšana var nākt kā eksplozija - vienu dienu bērns atklāj, ka prot uzrakstīt burtus un vārdus uz papīra kaut gan nekad iepriekš to nav darījis. 


Autore - Montersori pedagoģe Viktorija Ozola, bloga espats.lv veidotāja