Laulība no ilūzijas līdz patiesībai 1

 27. jūlijs 2009 13:00 Raksts

Lai gan dzīvojam ar ticību un cerību, ka ģimene ir pats svarīgākais dzīvē, tomēr kopdzīve reti kad līdzinās tam ideālam, ko esam gaidījuši.Foto: Rūta Ķiploka, fotohromija@inbox.lv


Sapni redzam kā īstenību

Mēs ticam, ka ģimene palīdz dzīvot un padara stiprākus, un bieži vien tas atbilst patiesībai. Tomēr jāuzsver, ka laulības ir vissarežģītākās un vispretrunīgākās attiecības, ko cilvēki labticīgi nodibina, lai mīlētu viens otru, radītu bērnus, viņus audzinātu un arī mīlētu. Tas ir ļoti grūti sasniedzams mērķis, tādēļ lielākoties iznāk uz to iet visu mūžu.

Lai cik nobrieduši mēs būtu, pirms sākam kopdzīvi ar partneri un domājam par bērnu un īstas ģimenes izveidošanu, sākotnēji esam ideālu varā — gan par sevi pašu, gan partneri, gan potenciālo ģimeni.

Mums šķiet, ka esam citādi nekā pārējie un ka ar mums nekad nenotiks tas, kas var un mēdz gadīties ar citiem. Mēs redzam savu sapni kā īstenību, un mēs arī ticam, ka partneris atbilst tam, kādu viņu redzam. Līdz ar to sākam kopdzīvi, dzīvojot tā, it kā viņa vai viņš būtu pavisam citādi, nekā ir īstenībā, tādēļ ar savu neatbilstīgo uzvedību neapzināti mēģinām pārveidot partneri.

Vēl vairāk — laikam ejot, arī paši ieņemam tādu lomu, it kā otrs cilvēks būtu tāds, kādu viņu iedomājamies. Un tikai tad, ja attiecības patiešām attīstās un progresē, kļūst brīvas, nepiespiestas un drošas, ieraugām savu otru pusi patiesībā.

 

Cilvēki nereti domā, ka labās attiecībās un laulībā nav vietas strīdiem, savukārt no psiholoģiskās stabilitātes viedokļa ir tieši otrādi. Attiecības un laulība ir stabilāka, ja partneri brīvāk strīdas par to, kas viņiem nepatīk, bet tikai ar vienu norunu — viņi strīdas konstruktīvi.

 

Ieraugi partneri īstajā gaismā!

Dzīve var sarežģīties, ja uz otru mums blakus raugāmies caur iztēles prizmu. Attiecības mēdz pasliktināties un nereti noved laulību līdz sabrukumam, jo cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, bet otrs partneris sagaida no viņa citādu rīcību un uzvedību, tāpēc saskarsme nes daudz vilšanos un arī dusmu un agresijas.

Dusmas un agresija saistīta ar to, ka otrs cilvēks neattaisno mūsu uzliktās cerības. Katrā ziņā viņš nepiepilda mūsu mērķus un vēlmes, kamēr otram šķiet, ka mēs viņu nesaprotam, pārprotam un neiedziļināmies viņa problēmās. Tas nozīmē, ka laulība ir pretrunīgu jūtu joma. No vienas puses, abi partneri ir ieinteresēti otrā, mīl viens otru, viņi seksuāli ir pievilcīgi viens otram. Viņi viens otru interesē un vienlaikus nīst. Jo drošākas attiecības, jo brīvāk cilvēki pauž gan pozitīvās, gan negatīvās jūtas, īpaši, ja runa ir par dusmām.

Jo vairāk šķiet, ka attiecības nav drošas, jo mazāk tiek paustas dusmas, jo sarežģītāk ir dzīvot, jo nedrošākas un destruktīvākas kļūst attiecības. Ja mēģinām tās regulēt ar citiem paņēmieniem, nevis atklātību un sapratni, savā ziņā attālinām laiku, kad varam ieraudzīt partneri tādu, kāds viņš tiešām ir.

Cilvēki nereti domā, ka labās attiecībās un laulībā nav vietas strīdiem, savukārt no psiholoģiskās stabilitātes viedokļa ir tieši otrādi. Attiecības un laulība ir stabilāka, ja partneri brīvāk strīdas par to, kas viņiem nepatīk, bet tikai ar vienu norunu — viņi strīdas konstruktīvi. Strīda mērķis nav apvainot otru, bet gan parādīt savu viedokli un atrast kompromisu un konstruktīvu risinājumu, lai kāda konflikta situācija tā būtu.

 

Materiāls publicēts sadarbībā ar veselības žurnālu topošajiem un jaunajiem vecākiem Šūpulītis un Ģimenes centra poliklīniku.

 

 
1 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas