Kad jūs taisīsiet bērnu?

 20. jūlijs 2009 16:00 Joks

Iesūtījusi Ilze Dragone


Tētis un mamma sēž pie televizora un malko mājas vīnu. Pienāk Artis, nostājas kareivīgā pozā vecākiem priekšā un jautā: "Kad jūs taisīsiet bērnu?" Dabīgs ir jautājums no vecāku puses: "Kādu bērnu?!" Bet Artis atbild: "Bērnu vīnu tak!!!"