Oma! Tev taču ir beidzies derīguma termiņš!

 17. jūlijs 2009 10:00 Joks

Iesūtījusi Irita (Zēmele) Dreija


Uvis (7) pusdieno kopā ar ģimeni. Ģimene runā par vecu ēdienu un par to, kā var beigties derīguma termiņš. Uvis, ēdot pustdienas, ar lielu aizrautību sekoja līdzi vecāku sarunai, un pēkšņi skaļi iesaucās: "Oma! Tev taču ir beidzies derīguma termiņš!" Oma izbrīnīta skatās uz savu mazdēliņu un prasa: "Kā?" Uvis atbild: "Jo tu taču esi veca!"