Kaut kas ieķēries kaklā, nevaru parunāt!

 19. jūnijs 2009 12:00 Joks

Iesūtījusi Argita Zundovska-Mediņa


Meldra (3 gadi) satiek uz ielas vectetiņu. Parunājas .Promejot mamma liek atvadīties (pateikt uz redzēšanos). Meitene klusē. Mamma jautā, kadeļ nerunā un neatvadās? Meldra atbild: "Man kaut kas ieķēries kaklā, nevaru parunāt!"