Briesmonis un skaistule

 17. jūnijs 2009 10:10 Joks

Iesūtījusi Antra Diča-Milne


Artis (4 gadi) saka tētim: "Nāc, spēlēsimies! Es būšu briesmonis, bet tu būsi skaistule!"