Augšā - lejā

 17. jūnijs 2009 10:00 Joks

Iesūtījusi Antra Diča-Milne


Ome Artim (5 gadi): "Tu jau esi augšā?" (domāts - pamodies) Artis: "Nē, lejā." (domāts - mājas 1. stāvā)