Ja daudz dzers, koki apčurāsies!

 16. jūnijs 2009 9:15 Joks

Iesūtījusi Gunita Buse


Katrīna (4 g.) skatās, kā ārā ilgstoši līst lietus un prasa omei, kad tas lietus beigsies un varēs iet ārā? Ome atbild: "Lietus ir vajadzīgs, lai kociņi, zālīte un puķītes varētu padzerties, pacieties drīz būs saulains laiks!" Kate domīgi skatās minūtes 10 pa logu, kā ārā līst un tad saka: "Omīt, bet, ja tie koki tik daudz dzers, viņi taču apčurāsies!" :)