Labākiem augļiem un ziemcietībai

 04. jūnijs 2009 14:00 Raksts

Ražas normēšana ieteicama ikvienā dārzā, nevis tikai tur, kur augļus audzē pārdošanai. Ja to izdodas paveikt laikus un kvalitatīvi, ne tikai samazinās ražošanas periodiskums un ievērojami uzlabojas augļu kvalitāte, bet arī paaugstinās koku ziemcietība.Foto no žurnāla Dārza pasaule arhīva


Ražu var normēt divējādi - retinot ziedus vai augļaizmetņus ar rokām vai ar dažādu ķīmisku vielu palīdzību, kā arī mērķtiecīgi veidojot vainagu. Neapaugļoto ziedu un daļēja augļaizmetņu nobire ir dabisks un pat nepieciešams process, jo samazina pārbagātas ražas negatīvo ietekmi. Augļaizmetņu nobire notiek dažādos laikos - tā ir atkarīga gan no šķirnes īpatnībām, gan no laika apstākļiem. Vispirms nobirst neapaugļotie vai nepilnīgi apaugļotie ziedi. Otrs pastiprinātas nobires periods ir apmēram 5-8 nedēļas pēc ziedēšanas - tā ir saucamā jūnija nobire. Šajā laikā daļa augļaizmetņu var nobirt arī saldajiem ķiršiem.
Spēcīga auguma kokiem raksturīga arī spēcīgāka augļaizmetņu nobire, novājinātiem - ne tik izteikta. Jo vairāk ziedu bijis, jo stiprāka jūnija nobire, turklāt krasa temperatūras pazemināšanās var jūnija nobiri pastiprināt.

Ražu var normēt divējādi - retinot ziedus vai augļaizmetņus ar rokām vai ar dažādu ķīmisku vielu palīdzību, kā arī mērķtiecīgi veidojot vainagu.


Kad jānormē raža
Ja nolūks ir iegūt tikai lielākus augļus, augļaizmetņus un jaunos augļus, var retināt visu vasaru, kā arī pat vēl neilgi pirms ražas vākšanas, jo tieši pēdējā mēnesī augļu masa palielinās visstraujāk. Tomēr vislabāk to darīt jūnija beigās, jūlija sākumā, kad augļaizmetņu diametrs ir ap 1-2 cm. Šajā laikā retināšana samērā viegli veicama ar rokām.
Turpretī ražošanas periodiskumu samazinās tikai agri veikta ziedu un augļaizmetņu retināšana, katrā ziņā pirms jūnija nobires. Lielākos stādījumos to paveikt ar rokām praktiski nav iespējams, tāpēc tiek meklētas ķīmiskas vielas, ar kurām varētu izraisīt ziedu vai augļaizmetņu daļēju nobiri.


Augļaizmetņu retināšana
Ja vien iespējams, augļaizmetņu retināšana jāuzsāk pirms jūnija nobires, apmēram 20-30 dienas pēc ziedlapiņu nobires. Parasti augļaizmetņus atstāj 8-10 cm attālumā, lielaugļu šķirnēm - 15 cm. Tad starp pilnīgi izaugušiem augļiem būs ap 2-5 cm. Viena augļa optimālai apgādei ar barības vielām vajadzīgas vidēji 15-25 lapas. noplūc vai nogriež augļaizmetņus, kuri atrodas zaru apakšējā, noēnotajā daļā, kā arī neattīstītākos, jo tie nekad augšanā nepanāks lielākos. Neiesaka atstāt arī centrālo augļaizmetni, sevišķi lielaugļu šķirnēm, jo no tiem parasti veidojas pārāk liels un bieži asimetrisks auglis.

Saldajiem ķiršiem augļaizmetņu retināšana mūsu apstākļos diezin vai būs vajadzīga.

Bumbierēm izretinājuma pakāpe var būt mazāka nekā ābelēm. Arī kauleņkokiem raža jānormē - sevišķi pašauglīgām un tāpēc bieži pārbagāti ražojošām plūmju šķirnēm, kāda, piemēram, ir Viktorija. Ar rokām plūmes izretināt būs grūtāk nekā ābeles, tomēr kaut daļu no augļaizmetņiem noplūkt var. Parasti uz 1 m gara zara iesaka atstāt ap 30-60 augļu.
Saldajiem ķiršiem augļaizmetņu retināšana mūsu apstākļos diezin vai būs vajadzīga. Ja ziemā ziedpumpuri nav izsalusi un gaidāma bagāta raža, retināšana ne tikai uzlabos augļu kvalitāti, bet arī samazinās augļu pūšanu. Ja gaidāma bagāta raža, jau agri pavasarī var ar cimdotu roku nobraucīt daļu ziedpumpuru no zaru apakšējās daļas.


Ražas normēšana, veidojot vainagu
Spēcīgākie augļzariņi veidojas uz divu vai trīsgadīga zara posma, tāpēc ražojošie klājzari - sēnzari regulāri jāatjauno. Tas jādara ne tikai ābelēm uz maza auguma potcelmiem, bet arī vidēja un spēcīga auguma ābelēm un plūmēm. Pārbagāti ražojošai Viktorijai šāda vainaga atjaunošana uzlabos ne tikai augļu kvalitāti, bet paaugstinās arī koka ziemcietību. Atjaunotie koki veidos daudz jaunu zaru ar lielu lapu virsmu, kas ļaus kokiem vairāk uzkrāt barības vielas un sagatavoties ziemai.
Lai bumbierēm veidotos labi attīstīti augļi un spēcīgi ziedpumpuri, gaisma vajadzīga vairāk nekā ābelēm, tāpēc vasarā iesaka nogriezt visas garākās vasas, kuras veidojas pie augļzariņiem ar augļiem.

 

Avots: Žurnāls Dārza pasaule, Dārza darbu burtnīca, 2007/06

www.darzapasaule.lv
 
0 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas