Strīdu risināšana jeb mediācija

 28. decembris 2008 8:25 Raksts

Ja, gatavojoties laulības šķiršanai, katra saruna beidzas ar strīdu un pāris nevar vienoties par noteikumiem, kas turpmāk ietekmēs bērna nākotni, līdzēt var mediācija — konfliktu risināšana sarunu ceļā ar īpaši mācīta mediatora atbalstu. Konsultē psiholoģe, mediatore Līga Vaivade-Kalnmeiere.


Foto: Viktorija Kuprijanova, http://www.bernufoto.lv/


„Ar tevi nav iespējams sarunāties! Tu speciāli sagrozi manus vārdus. Tev ir svarīgas tikai tavas intereses. Es labāk zinu, kas maniem bērniem ir vajadzīgs! Tu esi tāds egoists! Tu pati esi vainīga. Tu man sabojāji visu dzīvi. Tiksimies tiesā!” Skan pazīstami? Tikai nedaudzi zina, ka vēršanās tiesā nav vienīgais risinājums pāra nesaskaņās. Pirms pieņemt tik radikālu lēmumu, ir vērts pamēģināt mediācijas piedāvātās iespējas.
Ar mediāciju visbiežāk tiek meklēti risinājumi problēmām, kas rodas laulības šķiršanas gadījumā. Alimenti, aizbildniecība, bērnu uzturēšana un turpmākā kontaktēšanās ar viņu — tās ir tikai dažas no tēmām, kas izskan mediācijas laikā. Pēc šķiršanās pāris vairs nav pāris, tomēr joprojām ir savu bērnu vecāki, un viņu pienākums ir vienoties par šiem noteikumiem, ievērojot visu iesaistīto (galvenokārt — bērnu) intereses. Nav liela māksla pēc  šķiršanās turēt sevī aizvainojumu, vilšanos par pagātni un bažas par nākotni. Daudz būtiskāk ir spēt saglabāt normālas attiecības, kurās netiek zaudēta pašcieņa un netraucē veidot nākotni.

Mediācijas gaitā mediators sniedz pārim vienādas iespējas izteikties, palīdz saskatīt nesaskaņu patiesos cēloņus un rast visiem pieņemamu risinājumu, kas būtu vislabākais bērniem.


Kas ir mediators?
Mediators ir neitrāla persona, kas nenostājas tikai viena strīdnieka pusē (atšķirībā no jurista vai advokāta, kas pārstāv tikai sava klienta intereses). Mediators ir apguvis īpašas konfliktu risināšanas un sarunu vešanas metodes. Mediācijas gaitā mediators sniedz pārim vienādas iespējas izteikties, palīdz saskatīt nesaskaņu patiesos cēloņus un rast visiem pieņemamu risinājumu, kas būtu vislabākais bērniem.
Prakse rāda, ka konfliktējošās puses, kurām līdz tam bijis grūti pat normāli sarunāties, neitrālā teritorijā un mierīgā vidē ar mediatora atbalstu sāk labāk saprast sevi, otru partneri, saskata intereses, kas slēpjas aiz pašu ieņemtās pozīcijas un galu galā vienojas par risinājumu. Mediācija ir absolūti brīvprātīgs process, un to var pārtraukt jebkurā mirklī. Mediācija izrādās veiksmīga 75% gadījumu.


Kā notiek mediācija, un ko tā dod?

Mediācijas laikā notiek vairākas (vidēji — desmit) tikšanās ar mediatoriem — psihologu un juristu. Mediācijas process notiek sarunu veidā un balstās uz savstarpēju uzticēšanos un godīgu attieksmi. Procesā piedalās abas konfliktā iesaistītās puses vienlaikus. Mediācijas rezultātā pārim būtu jāpanāk vienošanās, kas balstās nevis uz kompromisu, bet vienprātību. Mediācijas noslēgumā var tikt parakstīta abpusēja vienošanās.
Mediācijas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas mazsāpīgāku laulības šķiršanu un palīdzēt atrisināt citus ģimenes konfliktus bez tiesas starpniecības. Tā ietaupīs laiku un palīdzēs rast abām pusēm pieņemamu rezultātu. Mediācijas uzdevums ir panākt, ka konfliktā iesaistītās puses saglabā normālas attiecības un nekļūst par ienaidniekiem.


Kurš var saņemt mediatora pakalpojumus?
Bērnu un ģimenes lietu ministrija piedāvā bezmaksas mediācijas pakalpojumus šādās ģimenes konfliktsituācijās:
•    Ja tiesa atlikusi laulības šķiršanu samierināšanās nolūkā.
•    Ja puses nevar vienoties par bērna audzināšanas jautājumiem.
•    Ja puses nevar vienoties par uzturlīdzekļiem bērnam, aizgādības vai saskarsmes tiesībām.
•    Ja radies konflikts starp aizbildni vai audžuģimeni ar bērna bioloģiskajiem vecākiem.

Papildu informācija: www.mediacija.lv vai www.bm.gov.lv