Gūti pierādījumi, ka iepriekš sodīts pedofils Kurzemē vairākus mēnešus izmantojis mazgadīgu zēnu

D19

Pēc jauno vērtību skalas tas nav nekāds noziegums. Pedofīli jau ir mūsu sabiedrības daļa un nav nekas nosodāms.

Kategorijas