Foto: Shutterstock.com


Rosina atteikties no normas, kas daļā gadījumu aizliedz atlaist cilvēkus ar invaliditāti

 25. maijs 2020 9:20 Jauns.lv Ziņa

Pamatojot ar nepieciešamību veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, Labklājības ministrija (LM) rosina no Darba likuma izslēgt normu, kad aizliedz darba devējam uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja tas ir atzīts par invalīdu, izņemot atsevišķus gadījumus.

 Kā norāda LM, darba devējs šādā veidā tiek ierobežots veikt uzņēmumā neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus, piemēram, ja paredzēta darbinieku skaita samazināšana vai gadījumā, ja tiek atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu. 

Šādā situācijā darba devēja vienīgā iespēja ir vērsties tiesā ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības, kas var būt pietiekami laikietilpīgs un dārgs process, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Darba devēji, saskaroties ar šādām situācijām (atbilstoši darba devēju aptaujām un pētījumiem), nereti vairs neizvēlas nodarbināt personas ar invaliditāti, līdz ar to likuma norma, kas paredzēta personu ar invaliditāti īpašai aizsardzībai, kļūst par iemeslu pēc iespējas izvairīties no šādu personu nodarbināšanas, vērš uzmanību ministrijā.

LM pārstāvji norāda, ka, ņemot vērā diskusijas, kas notikušas, jau sākot ar 2014.gadu, kā arī darba tirgū esošo situāciju, lai mazinātu šķēršļus darba devējam un veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, likumprojekts paredz izslēgt šo normu.

LM paralēli virza grozījums Darba likuma citā normā, kas paredz, ka darbiniekiem ar invaliditāti ir nosakāms nepilnais darba laiks, ja darbinieks lūdz tā noteikšanu. Objektīvu iemeslu dēļ invaliditāte nereti ir šķērslis, lai darbinieks spētu pilnvērtīgi veikt darbu tipiskajā darba laikā, tādēļ arī personas ar invaliditāti atsakās no nodarbinātības. Paredzēts, ka valdība šos grozījumus skatīs 26.maija sēdē.
0 Pievienot komentāruKategorijas