Aušana ar papīra strēmelēm. VIDEO un pamācība

Dzēsts lietotājs

Velos savai meitinai iegädäties speeli-"Mäcies piit"...kur to, lai atrodu? Manä beernibä, pirmajäs klasitees,mes ar so "ausanu ar papira streemeleem" iemäcijämies darbmäcibas stundäs. Atceros, ka tie bija rämiisi un stremelites.dazädaas kräsäs.Veidojäs skaisti raksti...Iesäceejam bija lieläkäs daläs sadalits rämits un platäkas stremeliites, bet, kad jau iemanas bij "rokäs",vareja darboties ar smalkäkiem rämisiem un loksnitem.Ari rakstinu paraudzini bija klät,tä vareja skaitit un savas kludinas redzet vai labot.Jauka nodarbosanäs meitenem kuras veläs piit!Manai Lindai tas patiktu...varetu jau meginät pati pagatavot, bet kvalitäte un izturiba...Jauki butu,ja varetu gatavu kastiti ar so burvigo "mazo rokdarbniecu"speliti iegädäties. Mans jautäjums- tikai kur?Nopirktu uzreiz vairäkas, ieteiktu te draudzenem Väczemee.

Saistītie raksti

Kategorijas