E-grāmata efektīvs mācību līdzeklis matemātikā 4. un 5.klasei

 22. februāris 2019 23:10 Ziņa

“Jūsu bērns matemātikā neko nesaprot, varbūt vajadzētu atstāt viņu uz otro gadu,” – trešās klases matemātikas skolotāja teica manai kaimiņienei. Viņas meitiņai matemātikas pārbaudes darbos bija nesekmīgas atzīmes – “2” un “3”. Foto: Shutterstock.com


Noteicu un izmērīju meitenes sasniegumus par 1.-3. klases matemātikas pamatjautājumiem. Izrādās viņa nezināja reizināšanas tabulas sakarības. Bez to zināšanas nav prasmju dalīšanas tabulas izmantošanā, kā arī ārpus tabulas reizināšanā un dalīšanā, nemaz nerunājot par vienkāršākajiem teksta uzdevumiem. Kopā ar meitenes māmiņu, izmantojot dažādus izdales materiālus un metodes, panācām, ka bērns iemācījās no galvas reizināšanas un dalīšanas tabulas sakarības, kā arī  galu galā beidza trešo klasi ar vērtējumu matemātikā “5” (viduvēji). 
 

Apgāda Zvaigzne ABC elektroniskajās grāmatās ir ievietota M.Vītumas un E.Faļkenšteinas grāmata Diagnosticējošie darbi Matemātikā 4.un 5.klasei (Zvaigzne ABC-e-Grāmatas- Mācību izdevumi-Matemātika). Pirmoreiz tiek publicēts 4. un 5. klašu skolēnu mācību sasniegumu matemātikā diagnosticējošs instrumentārijs, kas paredzēts skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. 

Izdevuma elektroniskajā versijā  ir iekļauti: 
    • matemātikas  standarta prasības (pamatprasības vai sasniedzamos rezultātus) raksturojoši  uzdevumi, kas konkretizē (autoru skatījumā) valsts pamatizglītības standarta prasības skolēnu mācību sasniegumiem, beidzot 3., 4. un 5. klasi.

    Ko darīt ar skolēnu, kas slikti lasa? Lasīt viņam priekšā? Šo skolēnu var piesēdināt pie datora, jo e-grāmatā ir paredzēti visu ar tekstiem bagātāko pamatuzdevumu audio ieraksti. Pie  šo uzdevumu numuriem ir uzzīmēti “skaļrunīši”, kas nozīmē to, ka izmantojot rīkus lapas augšējā labajā stūrī, var atskaņot uzdevuma audio ierakstu tik daudz reižu, cik nepieciešams. Šos ierakstus sevišķi sekmīgi var izmantot skolēniem ar disleksiju. Tā skolēns, reizē klausoties un lasot, pilnveidotu ne tikai savas iemaņas apjēgtā lasīšanā, bet arī matemātikas uzdevuma nosacījumu un prasību izpratnē;

    • skolēnu mācību sasniegumus diagnosticējoši darbi par 1.-3., 4. un 5. klases kursu. Šie darbi ir izveidoti tādā formātā, kas ļauj tos lejuplādēt  un izdrukāt katram skolēnam. Pie tam  rīki, kas iekļauti pie diagnosticējošiem darbiem ekrāna labajā augšējā stūrī, ļauj tos izdrukāt ne tikai pa lappusēm, bet uzreiz pa variantiem, lejuplādējot pdf. failus. Pie katra diagnosticējošā darba ir ietverti darba labošanas un vērtēšanas kritēriji;  

  • skolotājiem un vecākiem tiek piedāvātas dažāda veida diagnosticējošās kartes – diagnosticējošo darbu rezultātu elektroniskas kopsavilkuma tabulas. Skolotāji, izmantojot šīs kartes, var novērtēt reālo situāciju savā klasē un vecāki sava bērna konkrētos sasniegumus salīdzinoši ar darba aprobācijas rezultātiem;

    • metodiski ieteikumi skolotājiem (arī padomi vecākiem) skolēnu raksturīgāko kļūdu novēršanai. Diagnosticēt skolēnu mācību sasniegumus mēs daudz maz protam. Bet ko darīt tālāk, lai palīdzētu katram skolēnam novērst trūkumus zināšanās un prasmēs, mainīt vai pilnveidot viņa attieksmi pret mācību darbu. Kur ņemt laiku un materiālus skolēnu darba individualizēšanai? E-grāmatā, atbilstoši diagnosticējošo darbu aprobācijas rezultātiem, ir ietverti pēc iespējas daudz izpratnes vingrinājumi, lai skolotāji (arī vecāki), tos varētu izmantot darbā ar katru skolēnu. Vingrinājumus no e-grāmatas, izmantojot lapas labajā augšējā stūrī dotos rīkus, var lejuplādēt un  izprintēt  katram bērnam  atbilstoši viņu mācību sasniegumu diagnostikai. Arī vairākiem vingrinājumiem ir pievienoti audioieraksti. Lai operatīvi varētu pārbaudīt bērnu veikumu, visiem diagnosticējošo darbu uzdevumiem un gandrīz visiem vingrinājumiem ir dotas atbildes;

    • pamatprasības (sasniedzamos rezultātus) raksturojošo uzdevumu risinājumi un atbildes. Tos, izmantojot rīkus, var lejuplādēt un izprintēt. Tā bērni paši varētu pārbaudīt un pilnveidot uzdevumu risinājumus. Uzdevumu risinājumos ir iekļautas arī shēmas un shematiski zīmējumi, jo skolēniem lielas grūtības sagādā uzdevuma nosacījumu un prasību vizualizēšana.  

   E-grāmatā ietvertais izdevums ir gandrīz divas reizes lētāks nekā grāmata papīra variantā. Pēc e-grāmatas iegādāšanās un tās licences aktivizēšanas to lieto vienu gadu,  izmantojot tiešsaistes mācību materiālu lietošanas vietni Māconis (maconis.zvaigzne.lv-Pierakstīties). Katru e-grāmatas lappusi var lejuplādēt un izdrukāt.0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas