Vecāku pabalstu aprēķina gan no darba algas, gan pašnodarbinātā iemaksu algas

 05. novembris 2018 11:05 mammamuntetiem.lv Raksts
Labdien! Jautājums ir par bērnu kopšanas pabalstu. Situācija ir sekojoša. Es strādāju algotu darbu un papildus esmu pašnodarbinātā persona. Nodarbojos ar lauksaimniecību. Sieva arī ir pašnodarbinātā persona. Esam izlēmuši, ka es iešu bērna kopšanas atvaļinājumā. Jautājums, kā tiks aprēķināts pabalsts. Jo nodokļus maksāju no darba algas un saimnieciskās darbības. Cik saprotu, pabalsts samazinās tai brīdī, kad pašnodarbinātā gūst ienākumus. Vai tas arī attiecas uz to daļu, kas nāk no algotā darba daļas? Vai subsīdijas tiek uzskatītas kā ienākumi, jo par paredzētajiem ienākumiem ir jāziņo VSAA? Bet kad tās ienāk, nav īsti zināms. Jo es zinu, ka bērna kopšanas laikā man būs viena pavadzīme par nodotajiem graudiem, bet kad un cik būs subsīdiju, nav zināms.


Foto: Shutterstock.com


Vecāku pabalstu maksā vienam no vecākiem. Pabalstu aprēķina no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – gan no darba algas, gan pašnodarbinātā ienākuma, no kura iemaksas ir veiktas. Personai, kura vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā statusā, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, summējot atsevišķi aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta darba ņēmēja statusā, un atsevišķi aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta pašnodarbinātā statusā. Tātad tas ir kopā aprēķināts pabalsts, nevis divas atsevišķi nošķirtas pabalsta daļas.
 
Ja vecāku pabalsta saņēmējs strādā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais (ja ienākumi ir vismaz 430 eiro mēnesī, iemaksas ir jāveic obligāti), vecāku pabalstu izmaksā 30% apmērā no aprēķinātā pabalsta.
 
Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objektā netiek ietverts valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstus aprēķina un piešķir, pamatojoties uz konkrētiem personas datiem. Tāpēc individuālā situācijā par pabalstiem jāuzzina VSAA.  Saziņas iespējas ir VSAA mājaslapā.
 
Informācija no portāla 

 


0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas