Tā mēs braucām uz Legolandi. Šīs vasaras piedzīvojums

Feja

Briniškiga vieta bérniem! Dzívojam 30 minúšu brauciená no Legoland , tad nu 2x gadá aizbraucam :) Ir iespéjams dabut bezmaksas ieejas bileti berniem, nopérkot "ipašos" pártikas produktus, kura aizmuguré ir bilete. Kaa ari vietejo avizes ir kuponi! Tá kaa lieliska davana bernam ❤️

Kategorijas