Juceklis jautājumā par darbnespējas lapu izmantošanu vecvecākiem, kas pieskata slimu mazbērnu

 09. jūnijs 2018 7:00 mammamuntetiem.lv Raksts

Visai plašu rezonansi izsauca ziņa, ka arī strādājoši vecvecāki var saņemt darbnespējas lapu, ja pieskata saslimušo mazbērnu. Daudzi vecāki sašutuši apgalvo – šī norma praksē nedarbojas. Un patiesi joprojām šai jautājumā nav vienotas nostājas starp dažādām institūcijām. Atbildīgās institūcijas sola tuvākajā laikā šo jautājumu atrisināt.Foto: Shutterstock.com

Joprojām nav īstas skaidrības, vai darbnespējas lapu var izmantot vecvecāki, kas pieskata slimu mazbērnu.


Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vecākais ārsts eksperts Andris Zīverts uzsver, ka pašreizējā kārtība paredz, ka darba nespējas lapas izsniedz vecākiem, jo formāli viņi ir bērna likumiskie pārstāvji. Lai darbnespējas lapu saņemtu vecvecāki, viņiem vispirms jāsaņem pilnvara no bāriņtiesas, kur nepieciešams arī notariāls apstiprinājums, kas ir maksas pakalpojums, tāpēc praksē reti tiek izmantots. 

 

Veselības inspekcija: "Lai darbnespējas lapu saņemtu vecvecāki, viņiem vispirms jāsaņem pilnvara no bāriņtiesas, kur nepieciešams arī notariāls apstiprinājums."


Turpretim Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš uzsver, ka spēkā esošais normatīvais regulējums (Ministru kabineta noteikumi "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”) paredz iespēju, ka darbnespējas lapu slima bērna (līdz 14 gadiem) kopšanai izsniedz arī personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu), ja minētā persona sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darbā gūstamos ienākumus. Nosacījums par bāriņtiesas lēmumu šajā kontekstā neattiecas uz vecvecākiem. “Tātad darbnespējas lapa var tikt izsniegta arī bērna vecvecākam, neatkarīgi no tā, ka ģimenē bērnu audzina gan mamma, gan tētis. Tas nozīmē, ja ir situācija, kad vecākiem pašiem objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams kopt savu slimo bērnu, darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu var izsniegt arī vecmāmiņai vai vectētiņam. Ja ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu kādam no vecvecākiem, tātad konkrētajā gadījumā ir konstatēts, ka bērnu slimošanas laikā kopj vecmāmiņa,” uzsver Egils Zariņš. Ja vecmāmiņa sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tāpēc zaudē algotā darba ienākumus, slimības pabalsts viņai tiek piešķirts likumā noteiktajā kārtībā.

 

Labklājības ministrija: ģimenes ārsts darbnespējas lapu izsniedz, paļaujoties uz praksi, ka ģimenes ārsts pazīst ģimenes locekļus, un bērna vecāki slimā bērna kopšanu ir uzticējuši vecvecākam.


Publiski ir izskanējis arī arguments, ka ārsti var nezināt par bērna radniecību ar vecvecākiem, tāpēc ir nepieciešams notariāls apstiprinājums. Labklājības ministrijas pārstāvis tam iebilst, sakot: “Slima bērna (vecumā līdz 14 gadiem) kopšanas gadījumā, ja pie ģimenes ārsta vēršas bērna vecvecāks, ģimenes ārsts darbnespējas lapu izsniedz, paļaujoties uz praksi, ka ģimenes ārsts pazīst ģimenes locekļus, un bērna vecāki slimā bērna kopšanu un aprūpi ir uzticējuši vecvecākam.” Vienlaikus gan esot jāņem vērā, ka ģimenes ārsts ir atbildīgs par to, lai darbnespējas lapas tiktu izsniegtas pamatoti, un šaubu gadījumā viņam ir pienākums sazināties arī ar bērna vecākiem.


Tā kā vienā jautājumā Labklājības ministrijas un Veselības inspekcijas viedokļi par darbnespējas lapu izmantošanu atšķiras, Andris Zīverts sola, ka jau jaunnedēļ notiks šo institūciju atbildīgo darbinieku tikšanās, lai nonāktu pie vienota kopsaucēja. Par to informēsim arī mūsu portāla lasītājus.

 0 Pievienot komentāru

Kategorijas