Numicon sistēma bērna matemātiskās un ģeometriskās uztveres attīstīšanai

 23. janvāris 2018 14:00 mammamuntetiem.lv Raksts

Dziļu izpratni par matemātiskām darbībām, ģeometriju un mērvienībām bērnam svarīgi veidot jau no mazām dienām. Matemātika attīsta loģisko domāšanu, spriestspēju un ļauj saskatīt dažādas sakarības. Taču kā bērnu šajā procesā ieinteresēt, lai matemātikas nodarbības skolā viņš sagaidītu ar prieku, nevis bailēm?Publicitātes foto.


Numicon ir sistēma, kas palīdz efektīvi apgūt matemātikas pamatus pirmsskolas vecuma bērniem, piešķirot skaitļiem, figūrām un mērvienībām vizuālu un taustāmu nozīmi. Šī metode, kas strauji gūst panākumus visā pasaulē, fokusējas uz matemātikas pamatu mācīšanu radošā veidā, izmantojot spēles, attēlus un taustāmos materiālus. Galvenā atšķirība no citām metodēm: bērns skaitļus un figūras var paņemt rokās un aptaustīt. Īpaši veidotās figūras un citi palīglīdzekļi veidoti tā, lai bērnam veidotu skaidru priekšstatu, kā īsti notiek saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un citas matemātiskās darbības, kā veidojas dažādas mērvienības un ģeometriskās figūras. Piemēram, katram skaitlim Numicon atbilst konkrēta figūra. Bērns šo figūru var apskatīt sev priekšā, aptaustīt un saprast, kā dažādas figūras – skaitļus kombinējot, veidojas rezultāts. Tādējādi izpratne par bērniem bieži vien sarežģītajām lietām veidojas viegli, bez piepūles un ar prieku. Numicon piemērota arī pašiem mazākajiem bērniem, lai veidotu stabilu pamatu matemātikas apguvei bērnudārzā un skolā.
 

Bērns šo figūru var apskatīt sev priekšā, aptaustīt un saprast, kā dažādas figūras – skaitļus kombinējot, veidojas rezultāts


"Agrā bērnībā veidoti matemātiskās domāšanas pamati ir svarīgi visai turpmākajai dzīvei. Ir būtiski, ka bērns jau no mazotnes no skaitļiem un ģeometrijas nebaidās, bet saskata tajos loģiku. Matemātisko zināšanu pamati veidojas tieši agrā bērnība un ir atkarīgi no sensorās attīstības. Aritmētika, ģeometrija nav tikai viens no mācību priekšmetiem skolā - tas ir pamats bērna attīstībā, domāšanas veidā, situācijas izpratnē," stāsta "Menar akadēmija" direktore un pasniedzēja Inga Martinsone.


Sistēma ir interesanta arī ar to, ka apmācību process notiek ar spēļu metodes palīdzību, tādējādi mācīšanās notiek viegli un intuitīvi, bērniem par matemātiku veidojot pozitīvu priekšstatu, nevis bailes.


"4-5 gadus veciem bērniem labākā metode jaunu zinību apguvei ir tieši ar spēļu un rotaļu palīdzību. Ja kaut ko mācāmies, tad tas nedrīkst būt uzspiests un tam jānotiek ar prieku. Veidojoties dziļai izpratnei par matemātiskām darbībām, matemātika bērniem skolā nekļūs par biedu. "Numicon" arī ir stabils pamats, lai bērns vieglāk un ar prieku tālāk apgūtu, piemēram, mentālās aritmētikas metodi vai jebko citu" saka Martinsone.


Svarīgi, ka ar šīs metodes palīdzību skolotājs spēj labāk izprast arī audzēkņa domāšanas veidu, jo mācību procesā tiek izmantoti vizuāli materiāli, un bērni tiek aicināti paralēli stāstīt savu domu gājienu konkrēta rezultāta sasniegšanai. Lielbritānijā "Numicon" metode ir iekļauta pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmā.
 

Vairāk par šo metodi var izlasīt šajos interneta resursos: 
Oxford University press
Numicon at Home
Teaching number skills and concepts with Numicon materials

 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas