Foto: Shutterstock.com


Nometņu laiks vēl nav beidzies! Aicina vecākus būt atbildīgiem izvēloties nometnes bērniem

 27. jūlijs 2017 10:20 Ziņa

Vasaras laikā, lai nodrošinātu bērniem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī bērnu uzraudzību, vecāki iesaista bērnus nometnēs. Vienlaikus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) atgādina, ka bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.Šogad līdz 19.jūlijam plānveida kontroles veiktas 28 bērnu nometnēs, tostarp 21 diennakts nometnē, un vienā diennakts nometnē tika konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām,stāsta inspekcijas pārstāve Ineta Miglāne.

Pārkāpumi šajā nometnē konstatēti saistībā ar medicīniskās aptieciņas saturu, kas nebija atbilstošs normatīvajos aktos par pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu noteiktajām prasībām. Tāpat vienam nometnes dalībniekam izsniegtajā ārsta izziņā nebija norādīta visa nepieciešamā informācija.


VBTAI aicina bērnu vecākus būt atbildīgiem un pirms bērna iesaistīšanas nometnē pārliecināties, vai par bērnu nometni ir iekļauta informācija vienotās informācijas sistēmā nometnes.gov.lv. Vecākiem jāiepazīstas ar nometnes iekšējiem kārtības noteikumiem un programmu, izvērtējot, vai attiecīgā nometne ir bērnam atbilstoša. Visbeidzot ir jānoslēdz rakstisks līgums ar bērnu nometnes organizētāju par bērna uzņemšanu nometnē.

 

Nometnēm pirms darba uzsākšanas jāsaņem atbildīgo institūciju saskaņojumi savai darbībai – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām; Veselības inspekcijas atzinums, ka nometne gatava uzsākt darbību; ēdināšanas pakalpojums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā un sava darbība jāsaskaņo ar pašvaldību.
Ar Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību, nosaka nometnes organizētāja tiesības un pienākumus, nometnes vadītāja pienākumus, vecāku (bērna likumisko pārstāvju) pienākumus, var iepazīties: ŠEIT!  

 

VBTAI vērš uzmanību, ka bērnu nometnes, par kurām informācija nav iekļauta vienotās informācijas sistēmā, un kuras nav saņēmušas atbildīgo institūciju saskaņojumus savai darbībai, darbojas nelegāli un par minēto nometnes organizētāju var saukt pie administratīvās atbildības.

Gadījumā, ja Jūsu rīcībā ir informācija par nelegālas bērnu nometnes darbību, aicinām ziņot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai vai Valsts policijai.
0 Pievienot komentāru

Saistītie rakstiReklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas