Praktiski uzdevumi bērna lasītprasmes un stāstītprasmes uzlabošanai 1

 13. jūnijs 2017 10:05 Padoms

Lai arī brīvdienas, vasara un laiks ārpus skolas telpām ir domāts atpūtai, ir lietderīgi, ja bērns veic uzdevumus, kas veicina lasītprasmi un stāstītprasmi. Tās noteikti noderēs skolā jau šajā rudenī!Foto: Shutterstock.com


 

Saklausīt skaņas dabā, mēģināt tās atdarināt.

Ikdienā lasīt veikalu izkārtnes, reklāmplakātus, etiķetes.

Mēģināt nosaukt vārdus pa burtiem.

Žurnālos un avīzēs atrast vajadzīgos burtus, tos apvilkt, izgriezt.

Nosauciet bērnam vārdu pa burtiem, bērnam jācenšas nosaukt vārdu.

Nosauciet vārdu pa burtiem, bērns to pieraksta.

Bērnam likt pārrakstīt nelielus tekstus no grāmatas.

Pārrunāt dienas notikumus. Uzdot jautājumus par dienas notikumiem.

Sarunāties ar bērnu par viņa lasīto grāmatu. Kas stāstā bija galvenais varonis? Ko viņš darīja? Kurš ar viņu draudzējās?

Katru dienu likt bērnam lasīt grāmatu. Pēc lasīšanas noteikti pārrunāt izlasīto.

Lasīt priekšā pasaku. Lai bērns izdomā turpinājumu. Pēc izlasīšanas salīdziniet bērna izdomātās pasakas beigas ar grāmatā rakstīto.

Izdomājiet katrs savu pasaku ar vieniem un tiem pašiem tēliem, par kuriem esat vienojušies.

Vienmēr ar interesi klausieties bērna stāstījumu, uzdodiet jautājumus. Palīdziet turpināt iesākto stāstījumu, ja tas aizķeras.

Lai bērns iekārto dienasgrāmatu, kurā uzraksta 3 līdz 4 teikumus par dienas notikumiem.

Aiciniet bērnu uzrakstīt recepti, kuru gatavojat, ievērojot pareizrakstību un gatavošanas secību.

Uzrakstīt 4 līdz 5 teikumus par izlasīto grāmatu, ievērojot, ka katrā teikumā ir 5 līdz 6 vārdi.

 

LASI ARĪ: Klupšanas akmens pirmsskolniekiem ir lasītprasme. Ko atklāj lasītprasmju pētījumi

Skolnieces ieteikumi vecākiem, kā uzlabot pirmklasnieka lasītprasmi

Pētījums: Regulāra priekšā lasīšana bērnam ietekmē viņa karjeras iespējas nākotnē

Bērnam nepatīk un nepadodas lasīšana? Iespējams, ka viņam ir disleksija
1 Pievienot komentāru

Kategorijas