LIZDA cīnās par pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta; aicina parakstītes

 18. maijs 2017 11:05 Ziņa

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2017.gada 15.martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu diskrimināciju.Foto: Shutterstock.com

Ja tiks veikti nepieciešamie grozījumi Izglītības likumā, tad nevienlīdzība tiku novērsta pret aptuveni 10 000 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.


Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000 parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.³ punktu tas var tikt iesniegts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu. Parakstīties var tikai izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi.

 

Iniciatīvas pamatojums

LIZDA uzskata, ka būtiski nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība jau vairāku gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 – 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. Ja atalgojums tiktu nodrošināts no valsts budžeta, tad nevienlīdzības principi tiktu mazināti. No 2016.gada 1.septembra spēkā ir pedagogu darba samaksas jaunā sistēma. Pretēji cerētajam, ar 2016.gada 1.septembri situācija pasliktinājās, jo ar Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem “Par pedagogu darba samaksu” – tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei no 30 stundām nedēļā uz 40 stundām, kā arī bez konsultācijām ar arodbiedrību zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 620 euro (atsevišķos gadījumos pat 560 euro). Turklāt vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta – 680 euro. Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības iestādes pedagogam ir tieši tādas pat izglītības prasības kā citiem pedagogiem, tāpēc nav pieļaujama šāda diskriminācija.

Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 – 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas.

Nepieciešams veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta. Izglītības likuma 60.panta trešā daļas norma nosaka, ka “pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo pedagogu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta”. Pašvaldību budžetu iespējas palielināt finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogiem ir visai atšķirīgas, veidojas nevienlīdzība pedagogu atalgojumā, kas rada risku lielai kadru mainībai un līdz ar to veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Turklāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projekts paredz pakāpeniski palielināt minimālo darba samaksu par slodzi (2018. gadā – 710 euro, 2019. gadā – 750 euro, 2020. gadā - 790 euro, 2021. gadā - 830 euro un 2022. gadā – 900 euro). Ņemot vērā, ka lielākā daļa pašvaldības nevarēja nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem no 2016. gada 1. septembra, tad pastāv risks, ka tās nevarēs nodrošināt atalgojuma palielinājumu arī nākotnē.

 

Sabiedrība iegūs pedagogu, pret kuru būs ievēroti vienlīdzības principi, līdz ar to arī motivētāks un novērtētāks jutīsies pedagogs, kas pozitīvi ietekmēs speciālista ikdienas darba kvalitāti. Ikvienam vecākam būtiski, lai ar viņa bērnu pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogs, kurš jūtas novērtēts atbilstoši paveiktajam darbam, lielajai atbildībai. "Eiropas stratēģijā 2020" ir uzsvērts, ka pirmsskolas izglītība un aprūpe ir svarīgs pamats veiksmīgai apmācībai, sociālajai integrācijai un vēlāk arī darba tirgum - personības veidošanās kontekstā. Eiropas Padome ir aicinājusi visas Eiropas Savienības dalībvalstis investēt vairāk līdzekļus pirmsskolas izglītībā, jo tā nodrošina izaugsmi nākotnē. Ja tiks veikti nepieciešamie grozījumi Izglītības likumā, tad nevienlīdzība tiku novērsta pret aptuveni 10 000 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri savā darba ikdienā bērniem vecuma posmā 1,5 - 4 gadi sniedz pirmās zināšanas, prasmes un veicina viņu ieinteresētību pirmajās izglītības gaitās.
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas