Latvijas Bērnu bāreņu fonds Dagdā atvēris jaunu terapeitisko spēļu istabu

 15. marts 2017 9:00 Ziņa

Latvijas Bērnu bāreņu fonds ir 23 gadus pastāvoša labdarības organizācija. Tās paspārnē ir 13 speciālās internātskolas, lielākoties Latgales un Vidzemes reģionos. Internātskolās dzīvo un mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās attīstības un kustību traucējumiem. To vidū ir bāreņi un bērni no sociāli mazaizsargātām ģimenēm.Pateicoties mūsu atbalstītājiem, ar prieku varu teikt ka esam atvēruši jau kārtējo terapeitisko spēļu istabu. Šoreiz mērojām garo ceļu uz Dagdas novadu, lai iepriecinātu bērnus ar īpašām vajadzībām no Aleksandrovas internātpamatskolas.


 

Pieredze liecina, ka, palīdzot bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, ir būtiski veicināt viņu attīstību tam atbilstošā vidē. Tāpēc izvedojām projektu „Vēlēties, Spēlēties”. Ši projekta mērķis ir izveidot katrā speciālajā internātskolā īpaši aprīkotu “Terapeitisko spēļu istabu”, kas sadalīta 4  aktivitāšu stūros.

 

Katrs no stūriem pilda savu terapeitisko funkciju:
Izziņas un spēļu stūris ietvers attīstošās rotaļlietas un mācību materiālus, kas uzlabo uztveres spējas, trenē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Tam ir  liela nozīme arī gados vecāku bērnu ar smagu garīgo atpalicību apmācībā.
Sajūtu stūris būs iekārtots ar ārējās sajūtas/maņas stimulējošiem materiāliem. Tie palīdzēs bērniem labāk iepazīt savas sajūtas, tādējādi, īpaši palīdzot attīstīties uztverei un pārējiem izziņas procesiem.
Radošais stūris rosinās bērnus izmantot dažādos materiālus vizuāli radošajām izpausmēm, ar kuru palīdzību ir iespējams komunicēt arī gadījumā, ja bērniem ir grūtības izteikties verbāli.
Relaksācijas stūris būs vieta, kur bērni varēs nomierināties, atpūsties un ieklausīties nomierinošās skaņās, klusumā vai sevī pašā, lai atgūtos noapkārtējās vides satraucošajiem stimuliem.


Pateicoties mūsu atbalstītājiem, ar prieku varu teikt ka esam atvēruši jau kārtējo terapeitisko spēļu istabu. Šoreiz mērojām garo ceļu uz Dagdas novadu, lai iepriecinātu bērnus ar īpašām vajadzībām no Aleksandrovas internātpamatskolas. Gandrīz četras stundas nemaz nelikās tik garas, jo iemesls kādēļ mērojām šo garo ceļu atsvēra visu nogurumu. Bērniem ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem šajā telpā būs pieejamas attīstošās rotaļlietas un mācību materiāli, kas uzlabo uztveres spējas, trennē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Caur sajūtām bērni varēs izzināt pasauli un atklāt savās sajūtās ko jaunu. Jaunie materiāli noderēs arī pedagogiem mācību procesā. 


Pateicoties Latgales reģionālajai televīzīzijai ir tapis sižets, kurā redzamas bērnu pirmās emocijas ienākot jaunajās telpās, to variet nosaktīties šajā video:

Mūsu mērķi ir lieli, vēlamies atvērt visām mūsu paspārnē esošjām skoliņām šādas terapeitiskās istabiņas. Cerot uz līdzcilvēku atbalstu, ļoti vēlamies ticēt, ka pa visiem kopā mums tas izdodies. Aicinu arī Tevi izdarīt labu darbu, ienāc pie mums www.lbbf.lv un ziedo! Bērni to novērtēs no visas sirds, kā pateicību par Tavu ziedojumu, Tev ir iespēja iegūt savā īpašumā bērnu radītos darbiņus0 Pievienot komentāru

Kategorijas