Ja ģimenē piedzimst dvīņi, pabalstu maksā dubultā?

 07. marts 2016 15:20 mammamuntetiem.lv Raksts

Kā tiek aprēķināts vecāku pabalsts, ja ģimenē piedzimst dvīnīši, stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Aiva Zīrāka.  Foto: Shutterstock.com

Dubults prieks! Vai arī dubults atbalsts?


Vecāku pabalstu dvīņu piedzimšanas gadījumā piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai (vienam no bērna vecākiem), kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, kā to nosaka likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"10.4 pants.
 


Ja personai ir tiesības uz vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu, abus pabalstus piešķir un izmaksā vienam no bērna vecākiem. Bērna kopšanas pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. Ja bērna kopšanas pabalsts piešķirts par dvīņiem, par katru nākamo bērnu papildus pabalstam piešķir piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta (Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta otrā un trešā daļa).
 

Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, vienam no bērna vecākiem piešķir vecāku pabalstu (vienu pabalstu, neatkarīgi no vienās dzemdībās dzimušo bērnu skaita), bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīnīti. Tādejādi ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu. Normatīvie akti neparedz iespēju vienam no vecākiem pieprasīt pabalstus par vienu no dvīņiem, savukārt, otram vecākam- par otru mazulīti. Ir skaidri noteikts, ka pabalstus par dvīņu kopšanu saņem viens no vecākiem.
 
Vecāku pabalsta apmērs tiek noteikts atkarībā no pabalsta pieprasītāja veiktās izvēles - cik ilgi vēlas saņemt vecāku pabalstu : 

 

  • ja līdz bērna 1 gada vecumam, tad pabalsta apmērs tiek noteikts 60% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • ja līdz bērna 1,5 gada vecumam – 43,75% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 
Ja vecāku pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalstu izmaksā piešķirtajā apmērā. Savukārt, ja pabalsta pieprasītājs turpina strādāt un neizmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, vecāku pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
 
Vienlaikus ar vecāku pabalstu tiek piešķirts arī bērna kopšanas pabalsts  un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta par dvīni.
 
Līdz bērnu pusotra gada vecumam pabalsta, kā arī piemaksas pie pabalsta apmērs ir 171 eiro mēnesī (kopā 342 eiro mēnesī). Savukārt no dvīņu pusotra gada līdz divu gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta, kā arī piemaksas pie pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī (kopā 85,38 eiro mēnesī) .
 
 
Lai būtu uzskatāmāk saprotams, augstāk rakstītais apkopots tabulā, proti, kādus pabalstus un kādā apmērā saņems viens no vecākiem par dvīnīšiem:

Kādi vēl pabalsti tiek piešķirti?
 
*) vienreiz izmaksājamais pabalsts – bērna piedzimšanas pabalsts, tiek piešķirts 421,17 eiro apmērā par katru bērnu no bērna 8 dzīvības dienas (par dvīņiem kopā būs 842,34 eiro). Šo pabalstu var pieprasīt viens no vecākiem.
*) tāpat no bērna 1 gada vecuma, personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem), piešķir ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs ir: par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro mēnesī, par otro bērniņu 22,76 eiro mēnesī, par trešo un nākamajiem - 34,14 eiro mēnesī.
*) ja bērna tēvs ir sociāli apdrošinātā persona un darba devējs ir piešķīris atvaļinājumu sakarā ar bērnu piedzimšanu – paternitātes pabalsts.


Lasi arī: Bērnu pabalstu tabula strādājošiem un sociāli neapdrošinātiem vecākiem
 
0 Pievienot komentāru

Kategorijas