Svarīgākie jautājumi par bērna vārda reģistrāciju 9

 26. novembris 2008 9:35 Audra Šauere, Mammamuntetiem.lv Raksts

Civilstāvokļa aktu likums nosaka, ka par bērna piedzimšanu jāpaziņo mēneša laikā dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas.Vai drīkst reģistrēt trīs vārdus, piemēram, ja viens no vecākiem ir ārzemnieks?
Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu (dokumentos vienmēr norādāms kā pirmais). Ja vecāki nevar vienoties par bērna vārdu, to ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Kāds bērnam būs uzvārds, ja vecāki nav precējušies?
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos (mutisku norunu) vai bāriņtiesas lēmumu ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Vai var bērnam mainīt uzvārdu? (Ja bērns ir no iepriekšējām attiecībām, bet tagad esmu laulībā ar citu vīrieti, gribu, lai ģimenē visiem būtu vienāds uzvārds).
Bērnam var mainīt uzvārdu, ja visas puses (bērna tēvs, māte un mātes jaunais vīrs) tam piekrīt. Tā kā katra situācija ir individuāla, nezinot visus lietas apstākļus, vispārēju skaidrojumu sniegt ir sarežģīti. Tāpēc pēc precīzāka skaidrojuma ieteicams vērsties dzimtsarakstu nodaļās vai Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā vai Dzimtsarakstu departamentā.


Konsultējusi: Vineta Sprugaine, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
9 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas