Bezdelīgu acis

 07. maijs 2009 9:00 Joks

Iesūtījusi Laura Valtere


Pastaigājamies. Kitija (5 g.) lasa puķītes. Atnes man pienenītes, zaķkāpostu ziediņus, visādas raibas puķītes... Tad atnes man divas, mazītiņas mini atraitnītes. Saku: "Cik skaistas puķītes, meitiņ! Tikai šīs, lūdzu nerauj ārā, pelīt, tās lai aug, tik skaistas, bezdelīgu actiņas..." Kitija tuvu asarām: "Nē, māmiņ! Es neaiztiku nevienu bezdelīgu, nevienu viņas actiņu neaiztiku! Tiešām, tiešām!"