Vēmaks!!!

 06. maijs 2009 11:00 Joks

Iesūtījusi Iveta Skapste


Četrgadīgā Annija atnākusi no bērnudārza svinīgi paziņo: "Man rīt uz dārziņu nav jāiet, jo dārziņā ir VĒMAKS!" Mēs: "Kāds vēmaks? Kas tas tāds?" Annija: "Nu vēmaks... nu tas ir VĒMAKS!" Gudrāki netikuši nākošajā rītā pierunājam bērnu tomēr uz dārziņu iet. Kā gan mēs smējāmies, kad uzzinājām vārda VĒMAKS nozīmi! Izrādās bērnudārzā vairākiem bērniem bija... VĒJBAKAS!