Mini mīkliņu, mazo bērniņ!

 30. aprīlis 2009 12:00 Mīkla

Vai tu zini, kas ir tieva, gara tēva josta, ko nevar pūrā salocīt? Vai zinu, kas ēd sienu ar trim dzelzs zobiem? Vai tu zini, kas nakti dzimst, bet dienu mirst? Atbildes meklē šajā rakstā!
Tieva, gara tēva josta, nevar pūrā salocīt. Atbilde: Ceļš
Kas iet cauri visām zemēm un tomēr paliek uz vietas? Atbilde: Ceļš
Ko pāriet var, bet apiet nevar? Atbilde: Ceļu
Lokās kā zutis, nav zutis; šņāc kā vējš, nav vējš. Atbilde: Čūska
Desas ritenis uz spilvena. Atbilde: Čūska uz ciņa
Sarkana gotiņa, astru saitiņa. Atbilde: Dzērvene
Mazs, melns vīriņš, samta kažociņš. Atbilde: Kurmis
Kas ar bez arkla? Atbilde: Kurmis
Četri brāļi tek pa ceļu, cits citu nepanāk. Atbilde: Ratu riteņi
Liels, plats lakats: ziemu balts, vasaru raibs. Atbilde: Pļava
Zila govs zemi laiza. Atbilde: Izkapts
Kad atņem, top lielāks, kad pieliek, top mazāks. Atbilde: Grāvis, kad to rok
Kad jauns, nevar pārlauzt, kad vecs, pats lūst. Atbilde: Baļķis
Ne mutes, ne zobu, bet visu aprij. Atbilde: Uguns
Tukla, tukla sieviņa, viens pats kauliņš. Atbilde: Siena kaudze
Kas ēd sienu ar trim dzelzs zobiem? Atbilde: Dakšas
Tēvs asi garš, māte — pusasi, sīkie bērniņi — sprīdi gari. Atbilde: Grābeklis
Kas pelna maizi ar muti? Atbilde: Suns
Kas tas par vīru, kam rats uz muguras? Atbilde: Suns
Kurš arī vasarā valkā kažoku? Atbilde: Aita
Pašai cimdu nav, bet citiem dod. Atbilde: Aita
Pelēka mājiņa, divi lodziņi: dienu nespīd, nakti spīd. Atbilde: Vilks
Kas rej kā suns, bet nav suns? Atbilde: Lapsa
Dzeltena gotiņa, rūgts pieniņš. Atbilde: Pienene
Mazs, mazs vīriņš likām kājām, zaļi svārki mugurā. Atbilde: Sienāzis
Tieva, gara jumprava tālu spļauj. Atbilde: Bise
Koka tēvs, dzelzs māte, svina bērni. Atbilde: Bises laide, stobrs, skrotis
Vecātēva krēsliņš, robu robiem izrobots. Atbilde: Malkas bluķis
Kas piedzimst ar ūsām? Atbilde: Mieži
Mazi, mazi vīriņi, visiem bārdas gaisā. Atbilde: Miežu lauks
Zaļa vista, melns perēklis, baltas olas: cita liela, cita maza. Atbilde: Kartupeļu stāds un kartupeļi
Kas rudenī bagāts, bet pavasarī nabags? Atbilde: Klēts
Zema, resna sieviņa pārsietu kaklu. Atbilde: Maiss
Vecis sēd kaktā, rags pierē. Atbilde: Muca
Kas bez mēra, bez svara, bet visiem ļaudīm ir? Atbilde: Gudrība
Vīrs biezā kažokā guļ cauru ziemu kā nosists. Atbilde: Lācis
Garš koka pirksts, dzelzs nags galā. Atbilde: Lāpsta
Mazs būdams, esmu zālīte, liels audzis, topu stobriņš, tad galā nesu cekulu un tevim dodu barību. Atbilde: Labība
Liela, pelēka aita ik rudeņus cērpjama. Atbilde: Labība
Simtiem mazu vīriņu, visiem mutītes vaļā. Atbilde: Rugāji
Sarkans gailis zemē, sekste ārā. Atbilde: Biete
Sarkans vīriņš, zaļa bārdiņa. Atbilde: Burkāns
Kas met likumu lokumus un, tālāk tiekot, lielāka top? Atbilde: Upe
Kas nakti dzimst, bet dienu mirst? Atbilde: Rasa
Kas bez ķelles un āmura uz upēm aizsprostus būvē? Atbilde: Bebrs
Kas sapīts dienu, sapīts nakti? Atbilde: Zaķis
Mazs, mazs vīriņš, ddatu kažociņš. Atbilde: Ezis
Branga, resna madāma, divrindu pogas pa vēderu. Atbilde: Cūka
 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas