Vadītāja pasargās

 27. aprīlis 2009 9:00 Joks

Iesūtījusi Māra Lazdiņa


Vidējā grupiņā ienāk vadītāja un saka bērniem, ka viņa pastrādās ar viņiem kopā, jo audzinātāja izgājusi uz sporta laukumu sagatavoties pasākumam. Mazā Megija saka: "Tu mūs tagad pasargāsi, kamēr atnāks audzinātāja?"