Pūtenis

 16. aprīlis 2009 11:00 Joks

Iesūtījusi Solvita Strauta - Besere


Meitai uzdodu atkārtot pēc manis garus un sarežģītus vārdiņus. Prasu, lai pasaka uzpūtenis. Viņa atbild: "Pūtenis!!!"