Kā piedzīt uzturlīdzekļus bērnam? 11

 06. aprīlis 2009 17:00 Raksts

Latvijā ik gadu tiek šķirts ievērojams skaits laulību, un lielākoties tajās ir bērni. Tāpat daudz bērnu dzimst, to vecākiem juridiski nenoformējot savas attiecības, tā saucamajā faktiskajā kopdzīvē. Bet svarīgi kā vienā, tā otrā gadījumā ir zināt, ka neatkarīgi no tā, vai bērna vecāki ir oficiāli noslēguši laulību vai nav, pienākums uzturēt bērnu saglabājas arī tad, ja viens vai abi vecāki nedzīvo kopā ar bērnu. Par to, kas ir uzturlīdzekļi un kā tos piedzīt, stāsta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līga Āboliņa.Foto iesūtījusi Līga Lutuma, mammām.lv reģistrētā mamma. Raksta saturs neattiecas uz attēlā redzamajiem modeļiem.


Pat tad, ja vecākam kāda iemesla pēc (piemēram, ir slikti rūpējies par bērnu, pakļāvis viņu dzīvībai bīstamām situācijām) tiek atņemtas aprūpes tiesības — pienākums uzturēt bērnu saglabājas! Tāpat jāzina, ka uzturlīdzekļus var piedzīt arī aizbildnis pat no abiem bērna vecākiem, ja bērnam uzturlīdzekļi netiek nodrošināti.
Ko mēs domājam, sakot — uzturlīdzekļi? Tā nav tikai un vienīgi konstanta naudas summa, kuru ik mēnesi katram vecākam jānodrošina savam bērnam. Bērna uzturēšana nozīmē ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu, kas ietver garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšanu, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spēju un interešu realizāciju un bērna sagatavošanu sabiedriski derīgam darbam.

Ko darīt, ja kāds no vecākiem aizmirst šo savu pienākumu?

Vispirms — atgādināt! Bet, ja tas nedod rezultātu un nav iespējams vienoties par bērna vajadzībām atbilstīgu uzturlīdzekļu apmēru, doties uz tiesu ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Svarīgi ir zināt, ka uzturlīdzekļu lietās prasītāji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu, arī valsts nodevas samaksas.

ir iespējams tiesā pierādīt, ka ikmēneša uzturlīdzekļiem ir jābūt 70 vai pat 200 latu apmērā, jo svarīgi ir ne tikai tas, cik ir pašas minimālākās dzīves izmaksas, bet arī apstākļi un vide, kādos bērns ir savus dzīves gadus dzīvojis.

Prasības pieteikumā jāizklāsta situācija un jānorāda vēlamais uzturlīdzekļu apmērs, kādu otram bērna vecākam būtu jāmaksā, pienācīgi pamatojot šo summu ar čekiem, kvītīm, rēķiniem par pārtiku, apģērbu, komunālajiem maksājumiem, ārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem, bērnudārzu, sporta vai kādām citām nodarbībām bērnam u. tml. Svarīgi ir zināt, ka katram vecākam pienākums ir uz pusēm ar otru segt bērna uzturēšanai un attīstībai vajadzīgos izdevumus.
Pienācīgi pamatojot bērna uzturēšanai nepieciešamos izdevumus, ir iespējams tiesā pierādīt, ka ikmēneša uzturlīdzekļiem ir jābūt 70 vai pat 200 latu apmērā, jo svarīgi ir ne tikai tas, cik ir pašas minimālākās dzīves izmaksas, bet arī apstākļi un vide, kādos bērns ir savus dzīves gadus dzīvojis. Tomēr jāatceras, ka tiesa ņems vērā arī vecāku mantisko stāvokli, nosakot ik mēnesi maksājamo uzturlīdzekļu apmēru.

Ja vecākiem ierobežota rocība

Ko darīt, ja skaidri zināms, ka vecāku rocība un darbaspējas nav tādas, lai ik mēnesi segtu lielu uzturlīdzekļu summu? Tāpat — ja vecākam ir vairāki bērni, vai kādam pienākas vairāk un citam mazāk? Jau 2003. gadā ar Ministru kabineta noteikumiem tika noteikts uzturlīdzekļu minimums, balstoties uz tām izmaksām, kas ir vajadzīgas izdevumiem bērna uzturam.

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kuru katram bērna vecākam jānodrošina katram savam bērnam, ir šāds:

- katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas — 2009. gadā tie ir Ls 45;
- katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas — 2009. gadā tie ir Ls 54.
Tiesa, lemjot par uzturlīdzekļu summu, nevar noteikt mazāku par iepriekš minēto normatīvajos aktos noteikto apmēru. Svarīgi, piedzenot minimālos uzturlīdzekļus, ir tiesai lūgt noteikt uzturlīdzekļus procentos proporcionāli minimālajai mēneša darba algai, t. i., 25 vai 30% atkarībā no bērna vecuma. Ja tiesas spriedumā būs fiksēta summa, piemēram, Ls 45 vai Ls 54, tad brīdī, kad valstī pieaugs minimālā alga un līdz ar to arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs — būs jāmēro ceļš uz tiesu atkārtoti.
Ko darīt, ja tiesas spriedumā noteiktais uzturlīdzekļu apmērs jau patlaban ir mazāks par minimālo noteikto, t. i., 25% bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 30% no minimālās algas no septiņu līdz 18 gadu vecumam. Doties uz tiesu un lūgt palielināt uzturlīdzekļu apmēru. 

Tiesa bez rindas
Uzturlīdzekļi bērnam ir vajadzīgi uzreiz, tie nevar „pagaidīt”, kamēr tiesā pienāks kārta izskatīt iesniegto prasības pieteikumu, lai gan prasības par uzturlīdzekļu piedziņu, tāpat kā citi jautājumi, kas tieši skar bērnus, tiek izskatīti bez rindas. Lai nodrošinātu iespēju, ka uzturlīdzekļi tiek saņemti maksimāli ātri, vecākam ir tiesības lūgt tiesai līdz lietas izskatīšanai pieņemt pagaidu lēmumu, nosakot piedzīt uzturlīdzekļus no otra vecāka. Šis lēmums būs ar tādu pašu spēku kā tiesas spiedums līdz laikam, kad tiesa izskatīs lietu. Ar šo pagaidu lēmumu varēs doties pie tiesu izpildītāja, samaksāt valsts nodevu Ls 1 apmērā un sākt uzturlīdzekļu piedziņu. No tālākas izpildu darbību apmaksas uzturlīdzekļu piedzinēji ir atbrīvoti, tiesu izpildītājs izdevumus piedzen no parādnieka.

Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Līdz ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda izveidi 2004. gadā uzturlīdzekļu jautājums nonāca vecāku uzmanības centrā, jo gadījumos, kad bērna vecāks, kuram jāmaksā uzturlīdzekļi, nevarēja tos samaksāt un no viņa arī nebija iespējams neko piedzīt pat piespiedu kārtā, valsts stājās parādnieka vietā un sāka nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus bērna uzturam (tajā laikā minimālais apmērs bija 20 un 24 lati — atkarībā no bērna vecuma, un pa šiem četriem fonda darbības gadiem tas ir ievērojami palielinājies). Vēlāk, mainoties parādnieka maksātspējai, valsts Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas personā piedzen parādu — izmaksātos uzturlīdzekļus no parādnieka, turklāt bez noilguma, t. i., pat no parādnieka pensijas un pat pēc 40 gadiem.
Lai saņemtu valsts garantētos uzturlīdzekļus, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā jāiesniedz noteikta parauga iesniegums, tā veidlapu var saņemt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, 2. stāvā) vai atrast Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas interneta mājaslapā: www.uzturlidzekli.lv. 

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
1) tiesas nolēmuma (sprieduma) noraksts par uzturlīdzekļu piešķiršanu;
2) tiesu izpildītāja izziņa par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru (izziņa derīga iesniegšanai fonda administrācijā mēnesi pēc tās izsniegšanas);
3) bērnu dzimšanas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālu vai, ja nosūta pa pastu, notariāli apliecinātas kopijas).

Neskaidrību gadījumā visi interesenti ir lūgti zvanīt fonda administrācijas konsultantiem pa tālruņiem 67830626, 67830627.


Maksātāji un nemaksātāji
Kas notiek, ja parādniekam parādās ienākumi, ir atrasts darbs, parādnieks atgriezies no peļņas ārvalstīs un iegādājies automašīnu vai nekustamo īpašumu? Ja parādnieks pats labprātīgi neatsāk maksāt uzturlīdzekļus un parādu valstij vai tos nepiedzen tiesu izpildītājs, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija spēj operatīvi konstatēt izmaiņas parādnieka mantiskajā stāvoklī un nodot šo informāciju tiesu izpildītājam piedziņas vēršanai. Un jāatzīst arī, ka šāda pieeja attiecībā uz uzturlīdzekļu nemaksātājiem ir sākusi mainīt attieksmi pret to, cik patiesībā nopietns pienākums ir uzturlīdzekļu nodrošināšana bērnam. Ir pieredzētas situācijas, kad parādnieks sev iegādājas dārgas un ekskluzīvas automašīnas, dzīvokli, bet par saviem bērniem — vienkārši aizmirst vai neuzskata par nepieciešamu par viņiem rūpēties. Valsts ar piespiedu mehānismu neapzinīgajiem un vienaldzīgajiem nereti palīdz sakārtot prioritātes attiecībā uz pienākumiem.
Tomēr bēdīgākais ir tas, ka uzturlīdzekļu nemaksātāju Latvijā ir daudz — 2008. gadā vien uzturlīdzekļi izmaksāti vairāk nekā 16 tūkstošiem bērnu un kopējā valsts finansētā summa šim mērķim bija 7,8 miljoni, turpretim Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija no parādniekiem 2008. gadā ir atguvusi vairāk nekā vienu miljonu latu. Papildu informācija: www.ugf.gov.lv/

Autore: Līga Āboliņa, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore
11 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas