Veca mute

 05. marts 2009 13:00 Joks

Iesūtījusi Elīna Cureine


Mamma ar tēti, braucot uz viesībām, mazāko meitu atstāj pie omes. Ejot vakarā gulēt, ome izņem protēzes. Mazmeitiņa, ieraugot omi, iesaucas: "Ome, kāda veca mute tev ir!"