Kā rīkoties, lai adoptētu bērnu? 2

 03. marts 2009 23:00 Raksts

Adoptētājam ir jābūt vismaz 25 gadus vecam un rīcībspējīgam. Starp potenciālajiem jaunajiem vecākiem (adoptētāju) un bērnu ir jābūt vismaz 18 gadu vecuma starpībai. Civillikums paredz izņēmumus, kuros tiek atļauts samazināt šo vecuma starpību līdz 16 gadiem, ar nosacījumu, ja tiek adoptēts otra laulātā bērns vai brālis un māsas.Foto: mammamuntetiem.lv


1. Ģimenei vai personai, kas vēlas adoptēt bērnu, jāierodas savai dzīvesvietai atbilstošajā bāriņtiesā un jāiesniedz:
* adopcijas pieteikums valsts valodā
* laulību apstiprinošs dokuments, ja adoptētājs ir laulībā (šķiršanās gadījumā dokuments, kas apliecina laulības šķiršanu)
* izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību
* dzīves apraksts (CV)
* ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas viņa iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir
* ģimenē dzīvojoša bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot arī oriģinālu

2. Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un to atbilstību īstenībai.

3. Tiek veikta potenciālā adoptētāja ģimenes izpēte.
Ģimenes izpēti veic: bāriņtiesa, profesionāli speciālisti — psihologi, sociālie darbinieki
Izpētes ilgums: ne mazāk kā 6 mēneši
Izpētes laikā tiek izvērtēta:
* potenciālo adoptētāju atbilstība un spēja kļūt par vecākiem
* adopcijas motivācija
* ģimenes locekļu savstarpējās attiecības
* spēja audzināt bērnus
* adoptētāja personība, emocionālā stabilitāte, spēja uzņemties atbildību
* ģimenes finansiālā stabilitāte un nodrošinājums
* spēja nodrošināt bērnam pilnvērtīgu aprūpi un audzināšanu

4. Pēc ģimenes izpētes, slēgtas bāriņtiesas sēdes laikā tiek izvērtēta visa iegūtā informācija un pieņemts galīgais lēmums par to, vai personu var atzīt vai neatzīt par adoptētāju.

5. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, adoptētājam ir tiesības LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā iepazīties ar informāciju par adoptējamiem bērniem.


6. Adoptētājs, uzrādot LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt norīkojumu, kas paredz adoptētāja personisku tikšanos un iepazīšanos ar adoptējamo bērnu.

7. Adoptētājam 10 dienu laikā pēc tikšanās atkārtoti jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja ņemt šo bērnu savā uzraudzībā.

8. Tiek noteikts aprūpes termiņš līdz 6 mēnešiem, lai spētu novērtēt, vai starp adoptētāju un bērnu veidojas ģimeniskas attiecības.

9. Beidzoties šim aprūpes termiņam, tiek lemts par to, vai adopcija ir atļaujama un ir bērna interesēs.

10. Pozitīva bāriņtiesas lēmuma rezultātā adopcija tiek apstiprināta tiesā. Bāriņtiesai divus gadus pēc adopcijas ir tiesības apsekot jauno ģimeni, lai pārbaudītu, kā bērns ir spējis adaptēties ģimenē.

Avots: www.adopcija.lv
2 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas