Katru mēnesi Latvijas ģimenēs tiek nogalinātas trīs sievietes 11

 24. novembris 2009 14:00 Ziņa

25.novembrī pasaulē un arī Latvijā atzīmēs Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai, pieminot no vardarbības cietušās un bojā gājušās sievietes un meitenes. Latvijas cipari ir šokējoši – ik mēnesi Latvijas ģimenēs tiek nogalinātas trīs sievietes.Foto: Edijs Pālens, http://www.edijsfoto.lv/


Amnesty International, atsaucoties uz Valsts policijas datiem min, ka ik mēnesi Latvijas ģimenēs tiek nogalinātas trīs sievietes. Iekšlietu ministrijas apkopotā informācija atsevišķi nenodala noziedzīgos nodarījumos cietušās sievietes un bērnus. Dati liecina, ka 2008. gadā Latvijā ir noslepkavoti 491 sieviete un bērni. 2009. gada 1. pusgadā noslepkavoto sieviešu un bērnu skaits ir 242. Iekšlietu ministrijas dati rāda, ka visvairāk sieviešu cieš no nodarītiem viegliem miesas bojājumiem vardarbīgu konfliktu laikā ģimenē. Neoficiālā statistika liecina, ka gada laikā Latvijā savās ģimenēs aptuveni 120 sievietes tiek smagi piekautas.

Resursu centrs sievietēm Marta kopš 2006.gada februāra sniedz bezmaksas juridisko palīdzību ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm un apkopotā informācija liecina, ka pieprasījums pēc palīdzības pieaug –  2008.gada laikā Martas centrs sniedza juridisko palīdzību 135 sievietēm, savukārt 2009.gada pirmajos desmit mēnešos bezmaksas jurista palīdzību ir pieprasījušas jau 193 sievietes. 

Bieži cietušās sievietes, cenšoties cīnīties par tiesībām dzīvot bez vardarbības, saskaras ar otrreizēju vardarbību no valsts un pašvaldības iestāžu puses, jo likums negarantē efektīvu vardarbībā cietušo sieviešu interešu un tiesību aizsardzību...

Kaut nevalstisko organizāciju pārstāvji, profesionāļi un eksperti ilgstoši ir centušies skaidrot, cik ļoti izplatīta un bieži sastopama sieviešu dzīvē ir fiziskā, psiholoģiskā un seksuālā vardarbība, cik daudz sieviešu piedzīvo dažādus ierobežojumus, kas neļauj viņām dzīvot savu dzīvi, virzot vardarbības pret sievieti problēmu no privāto konfliktu jomas sabiedriskajā dienas kārtībā un motivējot politikas veidotājus iestāties pret jebkuras vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušanu, diemžēl jāatzīst, ka Latvijas sabiedrībā joprojām pastāv mīti par vardarbību pret sievieti un empātijas trūkums pret cietušajām sievietēm. Bieži pašas sievietes tiek vainotas par to, ka viņas cieš no vardarbības. Savukārt bailes no apkārtējo nosodījuma un institūciju darbinieku nevērīgā un neprofesionālā attieksme bieži ir iemesls, kādēļ sievietes spiestas izvēlēties klusēt par vardarbīgām attiecībām ģimenē un samierināties ar tām.

Šādā aspektā uzlūkojot problēmu, jāatzīst, ka vardarbībā cietušās sievietes nav vainojamas par to, ka viņas nevēršas pēc palīdzības. Atbildība ir jāuzņemas valstij un ikvienam no sabiedrības, kas neapdomīgi izsaka apgalvojumu „Pati vainīga!”.

Joprojām Martas centrs saskaras ar gadījumiem, kad nepietiekamas institūciju sadarbības rezultātā, cietušām sievietēm netiek nodrošināta savlaicīga un efektīva aizsardzība un atbalsts.

Martas centrs ar Nīderlandes Karalistes Vēstniecības Latvijā atbalstu projekta Forums par sievietes drošību Latvijā ietvaros 5 Latvijas reģionos rīkoja publiskās diskusijas par problēmām, kas saistītas ar vardarbību pret sievietēm. Apkopojot diskusiju rezultātus, jāsecina, ka Latvijā nepietiekamā līmenī tiek pievērsta uzmanība efektīvu sistēmu izveidošanai, lai pienācīgi tiktu aizsargātas vardarbībā cietušās sievietes un viņām tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts. Diemžēl jāatzīst, ka lielākajā daļā pašvaldību trūkst stratēģiska redzējuma par aizsardzības un atbalsta sistēmas izveidi, lai mazinātu pret sievietēm vērsto vardarbību. Pārsvarā atbildīgo institūciju sadarbība norit tikai atsevišķos gadījumos, kad ir īpaši sarežģīta situācija vai tiek apdraudētas bērna tiesības un intereses.

Problēmas pastāv ne tikai reģionu līmenī, bet arī nacionālā līmenī – Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kurā likumu līmenī vardarbībai pret sievietēm netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Bieži cietušās sievietes, cenšoties cīnīties par tiesībām dzīvot bez vardarbības, saskaras ar otrreizēju vardarbību no valsts un pašvaldības iestāžu puses, jo likums negarantē efektīvu vardarbībā cietušo sieviešu interešu un tiesību aizsardzību ne kriminālprocesa ietvaros, ne civillietās par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un citiem ar šķiršanos saistītiem jautājumiem. Joprojām Martas centrs saskaras ar gadījumiem, kad nepietiekamas institūciju sadarbības rezultātā, cietušām sievietēm netiek nodrošināta savlaicīga un efektīva aizsardzība un atbalsts. Trūkumi likumu līmenī un atbildīgo institūciju darbībā mazina cietušo sieviešu ticību valstij, ka tā spēs viņām sniegt atbalstu cīņā par dzīvi bez vardarbības.

Martas centra Karstais informatīvais tālrunis
80002012
ZVANI BEZMAKSAS
Darba dienās 10.00 – 18.00


Zvani:
Lai ziņotu par cilvēku tirdzniecības gadījumiem Latvijā un ārpus Latvijas;
Iegūtu nepieciešamo informāciju pirms došanās darbā un uzturēšanās laikā ārvalstīs;
Saņemtu informāciju par licenzētajiem darbā iekārtošanas birojiem;
Uzzinātu par dokumentiem, kuri nepieciešami dodoties uz ārvalstīm;
Saņemtu kontaktinformāciju par ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs;
Iegūtu informāciju par palīdzības dienestiem un institūcijām ārvalstīs;
Pieteiktu jurista konsultāciju par noslēgto darba līgumu;
Saņemtu informāciju par palīdzības iespējām cilvēku tirdzniecības upuriem.
Konfidencialitāti garantējam.

Informāciju sagatavoja Juris Dilba, Martas centra jurists
www.marta.lv
11 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas