Gulbis

 16. februāris 2009 13:55 Joks

Iesūtījusi Maija Alksne


Mēs pa dienu ar meitņu barojām pīlītes un gulbjus. Vakarā bērns man prasa: "Kā tu uz to stārķi teici?" "Meitiņ, tas bija gulbis!"