Lielā zive

 20. oktobris 2009 15:00 Joks

Iesūtījusi Marina Apaļā


Janiņa (3.3 g.v.) dzied dziesmiņu "Lielā zive", kaut kas samisējas, un viņa nodzied šādi: "Lielā zive labsirdīga bija, mazo zivi TIEŠĀM PASPAIDĪJA".