Vectēvs ir blondīne

 18. septembris 2009 14:00 Joks

Iesūtījusi Māra Lazdiņa


Vectēvs atnācis pēc mazmeitiņas Airitas. Viņa noņem vectēvam cepuri,tad pārsteigti nosaka: ”Vecotēv, tu tak esi blondīne!”(vectēvam sirmi mati)
 /Pierakstīja skolotāja Vita Oglīte/

Nedēļas anekdoti atbalsta www.grikuspilveni.lv