Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Bērniņš no bērnu nama

  Jautājums:Es ar vīru vēlētos paņemt bērniņu no bērnu nama, bet es nezinu, kādi dokumenti ir nepieciešami, kur jāiet un vispār, kas ir jādara, lai tiktu pie bērniņa?

  Atbild: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Ja, Jūsu ģimene ir nolēmusi adoptēt bērniņu, Jums ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
  Adoptētājs bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
  1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
  2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
  4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  5. dzīves aprakstu (CV);
  6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

  Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņ¬tiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un veic ģimenes izpēti, to skaitā:
  • izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu;
  • noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli;
  • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju;
  • nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.

  Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, ja nepieciešams, lūdzot speciālistu konsultāciju. Bāriņtiesas lēmums ir derīgs 12 mēnešus. Ja adoptētājs 12 mēnešu lai¬kā nav izvēlējies adoptējamo bērnu, bāriņtiesa atkārtoti veic adoptētāja ģimenes izpēti un lemj pēc būtības.

  Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptēja¬miem bērniem var saņemt tikai Labklājības ministrijā , kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.

  Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt:
  1) uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes iestāde atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
  2) atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Labklājības ministrija piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir Ls 35/mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita.

  Bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti un pieņem lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs.

  Pēc bāriņtiesas lēmuma par bērna adopciju saņemšanas adoptētāji vēršas savas dzīvesvietas tiesā, iesniedzot pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu. Pieteikumā norāda:
  • tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts;
  • pieteicēja un ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi). Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
  • pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;
  • apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina (Civillikuma 162.-169.pantā minētos apstākļus, pievieno šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus un bāriņtiesas lēmumu);
  • likumu, uz kuru pieteikums pamatots;
  • pieteicēja lūgumu (t.sk., adoptējamā bērna uzvārda maiņu, vārda maiņu, ja adoptējamā vārds neatbilst adoptētāja tautībai vai ir grūti izrunājams, adoptējamā vārdu atļauts mainīt vai tam pievienot otru vārdu, izņemot gadījumus, kad adoptējamam jau ir dubults vārds, kā arī adoptējamā personas koda maiņu (aizliegts mainīt adoptējamā dzimšanas datumu). Tāpat pēc adoptētāja lūguma tiesa nodrošina, lai adoptējamā bērna vecāki neuzzinātu adoptētāja identitāti. Ja tas nav iespējams, adoptējamā vecākus noklausās atsevišķā tiesas sēdē);
  • pievienoto dokumentu sarakstu;
  • pieteikuma sastādīšanas laiku.
  Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā.
  Pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu.

  Adopciju apstiprina tiesa. Tiesa, pārbaudījusi pieteikuma pamatotību un atbilstību likuma prasībām, taisa spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai par pieteikuma noraidīšanu

  Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem. Tāpat vienam no adoptētājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par adopciju, kuru piešķir Labklājības ministrija. Atlīdzības apmērs ir Ls 1000 par katru adoptēto bērnu, kurš ir atradies ārpusģimenes aprūpē. Turpmāk adoptētājs saņem visus valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.

  Adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju vienojušies par adopcijas atcelšanu. Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu.

  *No 2010.gada 1.janvāra minētās atlīdzības piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nevis Labklājības ministrija.

  * uzdod jautājumu šim ekspertam


Lai pievienotu komentāru, jāielogojas:

Pirmo reizi ielogojieties ar draugiem.lv pasi, Tev tiks izveidots lietotāja profils.

 • Lasīt vairāk

  Bērna adoptēšana

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: Labdien,mēs ar vīru gribam adoptēt bērniņu. Kas ir izziņa par dzīvojamo platību? Mums pašiem īpašuma nav,mēs irējam! Tāpat vai ir cerības, ja mums ir kredītsaistības? Andra

  Atbild: Gadījumā, ja Jūs dzīvesvietu īrējat, bāriņtiesai ir jāiesniedz īres līguma kopija. Tāpat tas vien, ka personai ir kredītsaistības, nenozīmē, ka nav iespējams adoptēt. Kredītsaistības tiks vērtētas no

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Adopcijas kārtība aizbildniecībā esošam bērnam

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: adoptējot bērnu kurš ir aizbildniecībā no 2 gadu vecuma, un kuram patreiz ir 17 gadi viņš uz adopcijas laiku ir jāizņem no ģimenes un jānodod citam aizbildnim kur šim likumam ir jēga?sanāk tikai p

  Atbild: Neviens tiesību akts neparedz, ka šādā gadījumā bērnam obligāti būtu jādzīvo pie jaunā aizbildņa, nevis bijušā aizbildņa, kurš bērnu adoptē, ģimenē. Taču atzīstot, ka tiesību norma, kas paredz to,

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Vai varu adoptēt zīdaini, ja dzīvoju viena?

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: Labdien.Ļoti gribētu adoptēt zīdainīti līdz 6 mēn.vecumam.Dzīvoju viena,bet pati arī strādāju bērnu namā,bet mūsu bērnu namā tik mazi bērniņi nav.Vai man tas būtu iespējams,ja dzīvoju viena,bez vīr

  Atbild: Atbilstoši Latvijas tiesību aktiem adoptēt var ne tikai laulātie, bet arī viena persona, ja tā nav laulāta. Lai uzsāktu adopcijas procesu, Jums ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Dzīvoju Īrijā. Vai varu adoptēt mazuli no Latvijas?

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: Labdien,mani sauc Inese,pašlaik dzīvoju un strādāju Irijā. Lai cik es arī negribētu ,nevaru palikt staavokli, izgaaju visas izmeklēšanas, veicu operāciju, bet bez rezultātiem, līdz ar to man prob

  Atbild: Atbilstoši tiesību aktiem Latvijā laulātie adoptē kopā vai arī adoptēt var persona viena (ja nav laulāta). Tādējādi tas, ka šķirsiet laulību, nebūs šķērslis adopcijai. Savukārt otra aspekts saist

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Vai tēvu, kuru nekad neesmu redzējis, var atrast?

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: Mēs ar māsu vēlamies atrast tēvu, bet nezinām ne kur meklēt, ne kur viņš varētu būt. Vai ir tāda iespēja viņu atrast? Ja jā tad kur to var izdarīt un kādi dokumenti jāņem līdz?

  Atbild: Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.panta pirmo daļu fiziskā persona ir tiesīga reizi kalendārajā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt informāciju par sevi, kā arī saskaņā ar minētā likuma 1

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 • Lasīt vairāk

  Alimenti.

  Autors: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrija

  Jautājums: Labdien! Vēlējos gūt,kādu skaidrību,alimentu lietās.Ar savu draugu dzīvoju kopā jau 2.gadus. Tuvākajā laikā mums ir gaidāms mazulis.Bet draugam ir vēl viens bērns(8.g),no pirmās laulī

  Atbild: Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līga Āboliņa ir atbildējusi uz jautājumu, kurā izskaidro, ka alimenti pienākas katr

  Šobrīd uzdot jautājumu šim speciālistam nevar.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

 

LAPAS KARTE