Stipendijas vidusskolēnus motivē censties. Cik daudz naudas var saņemt skolēni par mācīšanos?

 22. janvāris 2018 20:30 Guna Puisāne, mammamuntetiem.lv Raksts

Latvijas skolu vidū parādās arvien vairāk vidusskolu, kas sekmīgākajiem skolēniem maksā stipendiju. Kurās skolās tas tiek īstenos un, ja bērns saņem šādu stipendiju, vai vecākiem turpina maksāt ģimenes valsts pabalstu? Foto: Shutterstock.com

Stipendijas šajās vidusskolās tiek piešķirtas tiem skolēniem, kuriem ir labas un teicamas sekmes un nav neattaisnotu kavējumu. Līdz ar to atalgojuma sistēma mudina vidusskolēnus vairāk tiekties pēc sasniegumiem mācībās.


Ikmēneša stipendija ir motivējošs līdzeklis mācīties vidusskolā, kas īsteno šādu politiku. Tas jo īpaši aktuāli un izdevīgi ir mazo pašvaldību skolās, jo skolēni pēc 9. klases absolvēšanas bieži vien nolemj neturpināt mācības vidusskolā, bet gan iegūt profesionālo izglītību kādā no arodskolām vai Rīgas specializētā vidusskolā.
 
 
Lai piesaistītu jauniešus tomēr turpināt mācības 10. klasē, ir vairākas pašvaldības, kas atvēlējušas līdzekļus stipendiju piešķiršanai vidussskolēniem. Starp šīm skolām ir Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Mārupes vidusskola, Pilsrundāles vidusskola, Nīcas vidusskola, Priekules vidusskola, Pāvilostas vidusskola, Dundagas vidusskola, Gulbenes 2. vidusskola, Mālpils novada vidusskola, Olaines 1. vidusskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola u.c.
Vidusskolēniem, kuri saņem stipendiju, neattiecas ģimenes valsts pabalsta ierobežojumi, kādi bija vēl pērn, kad vecāki vai aizbildņi par bērnu, kurš uzņemts profesionālās izglītības programmā un saņem stipendiju, šo pabalstu nevarēja saņemt.
Stipendijas šajās vidusskolās tiek piešķirtas tiem skolēniem, kuriem ir labas un teicamas sekmes un nav neattaisnotu kavējumu. Līdz ar to atalgojuma sistēma mudina vidusskolēnus vairāk tiekties pēc sasniegumiem mācībās. Stipendiju apmēri dažādās vidusskolās ir atšķirīgi. Piemēram, Mārupes vidusskolā skolēni, kuriem iepriekšējā semestrī nav bijušas zemākas atzīmes par septiņām ballēm, bet vidējā atzīme nav zemāka par astoņi, mēnesī saņem 30 eiro, savukārt tiem, kuriem vidējā atzīme nav zemāka par deviņi un visi vērtējumi augstāk par astoņi, tiek piešķirti 50 eiro mēnesī.
 
Rundāles novada dome vidusskolēniem (un arī 9. klases skolēniem) piešķir stipendiju 25 eiro apmērā skolēniem ar vidējo atzīmi septiņi, bet 50 eiro mēnesī, ja vidējā atzīme ne mazāk kā 8,5 balles.  Ir vidusskolas, kurās stipendijas piešķiršanu pārrēķina, ņemot vērā iepriekšējā semestra atzīmes, citā - ceturkšņa atzīmes vai sekmes iepriekšējā mēnesī. Tāpat ir pašvaldības, kurās vidusskolēniem stipendijas tiek izmaksātas nevis ik mēnesi, bet reizi ceturksnī vai semestrī (piemēram, Gulbenes 2. vidusskolā ik semestri 100 eiro apmērā). 
 
 
Vai pienākas ģimenes valsts pabalsts?
Ja tiem tiem, kas iegūst profesionālo izglītību, stipendija tiek maksāta no valsts budžeta līdzekļiem, tad - piešķirt vai nepiešķirt stipendijas kādā vidusskolā,  izlemj attiecīgā pašvaldība, kuras paspārnē ir šī skola un kura tad arī sniedz finsnējumu šim mērķim. Tāpāt arī stipendijas piešķiršanas kritērijus un apjomu šajā gadījumā nosaka pašvaldība un tie ir neatkarīgi no Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie. Tāpat vidusskolēniem, kuri saņem stipendiju, neattiecas ģimenes valsts pabalsta ierobežojumi, kādi bija vēl pērn, kad vecāki vai aizbildņi par bērnu, kurš uzņemts profesionālās izglītības programmā un saņem stipendiju, šo pabalstu nevarēja saņemt. Jāsaka gan, ka ar šā gada 1. janvārī arī šie ierobežojumi ir atcelti. Pabalstu (un ar šā gada martu arī piemaksu) turpina maksāt līdz atvases 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pat ja par mācībām saņem stipendiju.
 
 
Avots: vsaa.lv, Latvijas novadu domes un vidusskolu mājaslapas 


0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas