Meitai jāuztur tēvs alkoholiķis? Par ko! 1

 09. janvāris 2018 15:00 Līga Brūvere, mammamuntetiem.lv Raksts  skatījumi: 6099

Ja tēvs un māte ir izrādījuši kaut nelielas rūpes par saviem bērniem, tad bērniem ir jārūpējas arī par saviem novecojošiem vecākiem, nosaka likums. Vai tas attiecas arī ir situācijām, kad cilvēks pats sevi ir novedis līdz bezpalīdzīgam un degradējošam stāvoklim, jautā kāda trīs bērnu māmiņa. Foto: Shutterstock.com

Ir situācijas, kad lēmumu par aprūpēšanu pieņem tiesa


Vēlos jautāt par savām un ģimenes tiesībām šajā situācijā? Esmu 3 bērnu māmiņa, bērniem (2, 5, 7 gadi) pati nestrādāju, audzinu mazāko dēlu. Esmu precējusies, strādā tikai vīrs. Mans tēvs 58 gados nonāca situācijā, kad veselības problēmu dēļ nespēj par sevi parūpēties, viņam nekas arī nepieder. Daudz gadu atpakaļ pēc šķiršanās pameta darbu, pazaudēja dzīvokli, palika pa bezpajumtnieku, paņēmām pie sevis. At laiku atkopās un atsāka dzert. Mēs pašķīrāmies, tomēr centāmies palīdzēt kā varam. Man pašai sabruka veselība, bija depresija, ar kuru cīnījos vairākus gadus psihoterapijā. Tagad pēc likumiem man jāuzņemas aprūpi, vai jāmaksā par pansionātu. Kādā mērā un ko var pieprasīt no manis? Vai finansiālos līdzekļus var pieprasīt no mana vīra un bērniem? Vai tagad nav apdraudēta mūsu manta (kura ir uz vīra vārda)? Ja pati cīnos par savu veselību, un tagad trūkst līdzekļu. Vai likuma ietvaros man jāuzņemas rūpes par cilvēku, kurš pats sevi noveda līdz tādam stāvoklim?Atbild  Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktores vietniece Līvija Liepiņa

Saskaņā ar Civillikuma 188. panta pirmo daļu bērnam ir pienākums, ja tas nepieciešams, apgādāt savus vecākus. Arī Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums (8. panta pirmā daļa) paredz, ka, ja persona nevar pati samaksāt par tai paredzēto sociālo aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, šis pienākums pāriet uz klienta apgādniekiem (laulāto, bērniem). Savukārt, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta ceturtā daļa). Kārtību, kādā persona maksā par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem reglamentē Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

Saskaņā ar bērnu interešu prioritātes principu Jūsu bērna aprūpei nepieciešamie līdzekļi nevar tikt atņemti, lai apgādātu Jūsu tēvu. 

 

Vienlaikus jāņem vērā, ka Civillikums paredz izņēmuma gadījumu, kad bērns tiek atbrīvots no pienākuma apgādāt savus vecākus - ja tiek konstatēts, ka vecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt vecāku pienākumus. Piemēram, ja Jūsu tēvs neattaisnotu iemeslu dēļ par Jums (un Jūsu mantu) nav rūpējies un pārstāvējis Jūs personiskajās un mantiskajās attiecībās (jo īpaši, ja viņš šo pienākumu nav pildījis līdz Jūsu pilngadības sasniegšanas brīdim), tad Jūs saskaņā ar Civillikuma 188. panta trešo daļu tiekat atbrīvota no pienākuma savu tēvu apgādāt. 

Attiecībā uz jūsu jautājumu par to, kādā mērā ir pienākums rūpēties, informēju, ka Jums ir pienākums par tēvu rūpēties, ņemot vērā Jūsu Tēva vajadzības (piemēram, aprūpe, ēdināšana, apģērbs, pajumte) un Jums pieejamos līdzekļus. Tas izriet no jau minētā Civillikuma 188. panta otrās daļas, ja bērnu mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs, tiesa var noteikt viņu apgādāšanas pienākumu samērā ar katra mantas stāvokli.


Ja starp Jums un Jūsu tēvu ir strīds par to, vai Jums ir pienākums viņu apgādāt, kā arī vienoties par to, kādā apmērā minētais pienākums pildāms, ja to nav iespējams izšķirt savstarpēji vienojoties, jautājums izšķirams tiesā. 

Attiecībā uz to, vai finansiālos līdzekļus var pieprasīt no Jūsu vīra un bērniem un vai tagad nav apdraudēta Jūsu manta (kura ir uz vīra vārda), vēršu uzmanību, ka līdzekļus Jūsu tēva aprūpei var pieprasīt no Jūsu bērniem, jo saskaņā ar Civillikuma 188. panta ceturtajā daļā noteikto, ja Jūs vai Jūsu brāļi un māsas nevarat savu tēvu apgādāt, minētais pienākums gulstas arī uz mazbērniem. Taču, ja Jūs (Jūsu ģimene kā viena  mājsaimniecība) nespējat samaksāt par tēvam piešķirtajiem sociālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 37. punktu no Jūsu bērniem nevar pieprasīt  samaksu par minētajiem pakalpojumiem. 

Tomēr saskaņā ar bērnu interešu prioritātes principu Jūsu bērna aprūpei nepieciešamie līdzekļi nevar tikt atņemti, lai apgādātu Jūsu tēvu. 

Tādejādi, ņemot vērā minēto, ja pie Jums vēršas pašvaldība ar prasību atlīdzināt tai radušos izdevumus par Jūsu tēva aprūpi pansionātā, aicinām tai izklāstīt Jūsu apstākļus un atkārtoti lūgt izvērtēt prasību par izdevumu atlīdzināšanu. Ja pašvaldības pieņemtais lēmums Jūs neapmierina, pastāv iespēja vērsties tiesā, lai pierādītu, ka Jūsu tēvs par Jums nav pienācīgi rūpējies.1 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Lasi vēl

Kategorijas

Aktuāli

Jaunākais portālāLasīt vairāk

Jaunākie rakstiLasīt vairāk