Iesaki ārstu:

 •   Vērtējums: 5/5
  Liiga Priede

  Loti sirsniga, mila, profesionals sava darba... Drosi var vinai uzticeties

Skatīt visus ārstus

Bērnu anekdotes. Labākajiem - balvas!

Onkuli, tu esi zaglis!

Mūsu trīsgadīgais dēls šobrīd ir aizrāvies ar policijas darbu un lomu spēlēm. Mājās esam runājuši, ko dara policisti, un dēls to labprāt izspēlē dažādās situācijās. Reiz kāpņutelpā satikām kaimiņu, uzsākām sarunu un pēkšņi dēls svarīgā balsī paziņo: "Onkuli, tu esi zaglis, tu nozagi man maku!" Es nobālēju, bet kaimiņš acīm

Skatīt visus jokus

Bērnu sarunvārdnīca

 •  

  makaroni

  Jakunīši, Liene, 1 gads

  makuku, Dāvis, 2 gadi

 •  

  žurka

  Žuka, Madara, 3 gadi

  Žucī, Gabriela Džeina, 2 gadi

 •  

  Agnija

  Atija, Agneta, 2 gadi

» Šķiršanās & alimenti

Alimenti 2017. gadā: Pieaug minimālais apmērs un jauna uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība

Raksts / Šķiršanās & alimenti | Skatījumi 6682

2017. gadā uzturlīdzekļu saņemšanas regulējumā gaidāmas daudzas būtiskas izmaiņas. 

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs tiek noteikts, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša algu un bērna vecumu.
Foto: Shutterstock.com

No 1. janvāra pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs
Līdz ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu no 370 uz 380 eiro mēnesī palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam, kas atbilstoši Civillikuma 179. pantā noteiktajam jānodrošina katram savam bērnam neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu. Tā aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un bērna vecumu.
 

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs 2017. gadā ir šāds: 

 • 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (95 eiro mēnesī);
 • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (114 eiro mēnesī).
   


No 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati pieejami portālā "Latvija.lv"
Sākot ar 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati vairs nebūs publiski pieejami ikvienai personai. Informācija par uzturlīdzekļu parādniekiem turpmāk būs pieejama vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv kā elektronisks pakalpojums, autentificējoties ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbanku.
 

Persona informāciju par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF), varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja tās rīcībā jau ir parādnieka dati - vārds, uzvārds un personas kods. Vienlaikus jaunā kārtība paredz, ka parādnieka iekļaušanai sarakstā vairs nebūs nepieciešama otra vecāka piekrišana un informācija būs pieejama par visiem parādniekiem, ja:

personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no UGF;

 • parādnieks ar UGF administrāciju nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un individuālo procentu maksājumus vai noslēgto vienošanos nepilda;
 • parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.No 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana
Lai samazinātu tiesas noslogojumu un birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, 1. aprīlī spēkā stājas alternatīva procedūra minimālo uzturlīdzekļu piešķiršanai un izmaksai no Fonda administratīvā procesa ietvaros.

Atbilstoši jaunajai kārtībai, ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, turpmāk, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, nebūs jādodas uz tiesu, bet uzreiz jāvēršas Fonda administrācijā ar iesniegumu. Fonda administrācija sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai.


Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu,  Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsāks uzturlīdzekļu izmaksu aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā no prasījuma brīža. Likumā noteikts, ka paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.

Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt līdzšinējā kārtībā.
 

No 1. aprīļa iespējams vienoties par uzturlīdzekļu parāda atmaksu
Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks pats nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad jaunais regulējums paredz iespēju parādniekam noslēgt vienošanos ar Fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību.No 1. aprīļa iespējams noteikt transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu
Jaunais regulējums paredz Fonda administrācijai tiesības lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

 • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie uzturlīdzekļi bērnu uzturam administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
 • parādnieks  ir noslēdzis vienošanos ar Fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
 • parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.


Likumā ir noteikta virkne gadījumu, kādos transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums nav pieļaujams, piemēram, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, ilgstoši slimo vai tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka vai no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu nepiemēros, ja parādniekam tās ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus. Katrs lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiks pieņemts tikai pēc individuāla situācijas izvērtējuma.
 

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam
Jaunais regulējums paredz arī paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku. Ja vecāks nenodrošinās sava bērna uzturam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, sākot ar nākamo mācību gadu, tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no Fonda būs arī pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā arī pēc pilngadības iestāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai. Šī norma stāsies spēkā 2017. gada 1. septembrī. 

 

Pilnu rakstu lasiet šeit

 

 


Raksts publicēts 10. Jan 13:00 

LAPAS KARTE